Werkgroep Kind en Slaap (WKS)


De Werkgroep Kind en Slaap is geen werkgroep van de NVK, maar maakt tijdelijk gebruik van de infrastructuur van de NVK-website.

Over de werkgroep Kind en Slaap

De multidisciplinaire Werkgroep Kind en Slaap vloeit voort uit bestaande samenwerking tussen een aantal centra in Nederland die zich met slaapstoornissen bezighouden. In maart 2014 is besloten deze samenwerking te formaliseren in de vorm van een werkgroep-in-oprichting, die in 2015 bij de eerste algemene ledenvergadering officieel van start zal gaan.


In de Werkgroep Kind en Slaap werken alle disciplines samen die zich met slaapstoornissen bij kinderen bezighouden. Het is een onafhankelijke werkgroep met nauwe banden met alle moederspecialismen en hun vereniging. Op dit moment zijn dit NVK, NVN, NVKN, NSWO, NIP, NVO, NVAVG, AJN en NVVP.
 

Samenstelling bestuur;

S. Pillen (voorzitter)
D. Hendriks (secretaris)
S. Soechitram (penningmeester)
S. Verhulst
M. L'Hoir 

 

Contact: Mevr. D. Hendriks
@: kinderslaappoli@mchaaglanden.nl

 

Doel

Het doel van de werkgroep is de zorg voor kinderen met slaapstoornissen te bevorderen, door:

- Het verbeteren van de patiëntenzorg, o.a. door opstellen van protocollen en richtlijnen, geven van nascholing en onderwijs aan specialisten (in opleiding) en casuïstiek besprekingen;

- Bijdragen aan wetenschappelijke ontwikkelingen, door het houden van twee wetenschappelijke vergadering per jaar, het inbrengen van onderwerpen op binnen- en buitenlandse congressen en symposia, en het stimuleren en waar mogelijk op elkaar afstemmen van nationaal en internationaal onderzoek.
 

Lidmaatschap

Het Lidmaatschap van de Werkgroep Kind en Slaap staat open voor alle medisch specialisten, physician assistents, psychologen, orthopedagogen, pedagogische medewerkers en verpleegkundig specialisten die zich bezighouden met slaapstoornissen bij kinderen.

Mijn sectie