Sectie Kinderreumatologie (NVKR)

Naar de besloten omgeving van de Sectie Kinderreumatologie (NVKR). (alleen leden)
Wilt u lid worden van deze sectie, stuur dan een mail naar: ledenadministratie@nvk.nl
Kosten voor lidmaatschap van deze sectie in 2019 is: € 25,00 (alleen leden).


Samenstelling sectiebestuur

Dr. Sylvia Kamphuis, voorzitter (kinderarts-kinderreumatoloog-immunoloog, Erasmus MC-Sophia)
Drs. Joost Swart, vice-voorzitter (kinderarts kinderreumatoloog-immunoloog, WKZ Utrecht)
Dr. Simone Groter, penningmeester (reumatoloog, MUMC)
Dr. Ellen Schatorjé, secretaris (kinderarts kinderreumatoloog-immunoloog, Radboudumc)


Over deze sectie

De sectie kinderreumatologie-immunologie stelt zich het doel om de zaken rond kinderreumatologie-immunologie inhoudelijk en praktisch goed te organiseren. Dit betreft de klinische zorg voor kinderen met een (auto)immuun aandoening, wetenschap en onderwijs. De sectie heeft nauwe samenwerking met de ouderverenigingende Jeugdreumavereniging Nederland (JVN)) en Kinderen met AutoImmuun, Auto-inflammatoir of Syteemziektes (KAISZ).


De sectie leidt kinderartsen op tot kinderreumatoloog-immunoloog volgens de eisen van het CSO. Er zijn in Nederland 2 opleidingscentra: het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht met Prof. dr. Nico Wulffraat als opleider, cluster Willem-Alexander Kinderziekenhuis LUMC in Leiden, Emma Kinderziekenhuis/AMC in Amsterdam en Sophia Kinderziekenhuis in  Rotterdam, met als opleider Dr. Rebecca ten Cate.


De NVKR heeft jaarlijks drie wetenschappelijke vergaderingen die zijn geaccrediteerd. Deze zijn vrij toegankelijk.

Vanuit de NVKR wordt het Werkboek Kinderreumatologie gepubliceerd, waarvan in 2014 de 3e druk verscheen. Hierin wordt een recente update van kennis en behandeling van kinderreumatologische aandoeningen gegeven.

De sectie kinderreumatologie streeft naar steeds verdergaande samenwerking binnen Nederland en waar mogelijk harmonisatie van de behandeling. In 2019 kwam de richtlijn medicamenteuze behandeling van JIA tot stand.


Naast reumatologen, kinderreumatologen-immunologen verwelkomen we als leden: kinderartsen met interesse voor de kinderreumatologie-immunologie en wetenschappers.
 

Secretariaat

Dr. Ellen Schatorjé

Radboudumc
Postbus 9101
6500 HB  Nijmegen
email: ellen.schatorje@radboudumc.nl 

 

Naar de besloten omgeving van de Sectie Kinderreumatologie (NVKR). (alleen leden)

Mijn sectie