Sectie Erfelijke en Aangeboren Aandoeningen (SEAA)

 

Naar de besloten omgeving van de Sectie Erfelijke en Aangeboren Aandoeningen (SEAA)
(alleen leden)
Wilt u lid worden van deze sectie, stuur dan een mail naar: ledenadministratie@nvk.nl

Samenstelling sectiebestuur

Karen Bindels-de Heus (voorzitter)
Stella de Man (secretaris)
Vincent Roelfsema (penningmeester)
Annette van den Elzen
Carsten Lincke
Jos Draaisma


Contactadres (secretariaat): eaa.nvk@gmail.com 

Website sectie EAA: https://www.erfelijke-en-aangeboren.nl/home

Naar het werkboek Zorg voor kinderen met een ernstige meervoudig beperking

Over deze sectie

De Sectie Erfelijke en Aangeboren Aandoeningen is opgericht in 1995. Doelstelling van de sectie is de kennis over erfelijke en aangeboren aandoeningen bij kinderen en adolescenten te bevorderen opdat een optimale zorg kan worden gegeven.

Onder de taakomschrijving vallen:

- verbeteren van de patientenzorg, o.a. door het bevorderen van multidisciplinaire spreekuren, versterken van de kindergeneeskundige inbreng binnen de klinische genetica, het opstellen van leidraden, het verzorgen van nascholing o.a. in het kader van de PAOK, en het actief volgen van relevante beleidsmatige ontwikkelingen binnen de NVK.

- bijdragen aan de opleiding tot subspecialist; opleidingseisen werden vastgesteld in 2003. In het Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis is momenteel een sub-specialistische opleiding. Er wordt hard gewerkt aan het realiseren van uitbreiding van de opleidingscapaciteit.

- bijdragen aan wetenschappelijke ontwikkelingen, o.a. door de organisatie van twee wetenschappelijke vergaderingen per jaar, actieve inbreng van onderwerpen binnen wetenschappelijke bijeenkomsten en congressen en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.

Het lidmaatschap staat open voor alle leden van de NVK, aanmelding geschiedt bij het secretariaat van de sectie.
Het lidmaatschap bedraagt 50 euro per jaar. 

Naar de besloten omgeving van de Sectie Erfelijke en Aangeboren Aandoeningen (SEAA).
(alleen leden) 

Mijn sectie