Sectie Erfelijke en Aangeboren Aandoeningen (SEAA)

 

Naar de besloten omgeving van de Sectie Erfelijke en Aangeboren Aandoeningen (SEAA)
(alleen leden)
Wilt u lid worden van deze sectie, stuur dan een mail naar: ledenadministratie@nvk.nl
Kosten voor lidmaatschap van de deze sectie is in 2019: € 50,00 (alleen leden).

Samenstelling sectiebestuur

Karen Bindels-de Heus (voorzitter)
Stella de Man (secretaris)
Vincent Roelfsema (penningmeester)
Annette van den Elzen
Carsten Lincke
Jos Draaisma


Contactadres (secretariaat): eaa.nvk@gmail.com 

Website sectie EAA: https://www.erfelijke-en-aangeboren.nl/home

Naar het werkboek Zorg voor kinderen met een ernstige meervoudig beperking

Over deze sectie

De Sectie Erfelijke en Aangeboren Aandoeningen is opgericht in 1995. Doelstelling van de sectie is de kennis over erfelijke en aangeboren aandoeningen bij kinderen en adolescenten te bevorderen opdat een optimale zorg kan worden gegeven.

Onder de taakomschrijving vallen:

- ​Verbeteren van de patiëntenzorg, o.a. door het opstellen van en participeren aan ontwikkeling van richtlijnen & leidraden, het verzorgen van nascholingen, ontwikkeling Landelijk Netwerk EAA, participatie beleidsmatige en visionaire ontwikkelingen binnen de NVK.

- bijdragen aan de opleiding tot subspecialist; 
Er zijn op dit moment 13 kinderartsen-EAA geregistreerd. Opleiding tot subspecialist EAA is mogelijk in het ErasmusMC en Maastricht Medisch Centrum / AZM

- bijdragen aan wetenschappelijke ontwikkelingen, o.a. door de organisatie van twee wetenschappelijke vergaderingen per jaar, actieve inbreng van onderwerpen binnen wetenschappelijke bijeenkomsten en congressen, stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.


Naar de besloten omgeving van de Sectie Erfelijke en Aangeboren Aandoeningen (SEAA).
(alleen leden) 

Mijn sectie