Sectie Kinderhematologie (SKH)

Naar de besloten omgeving van de Sectie Kinderhematologie (SKH). (alleen leden)
Wilt u lid worden van deze sectie, stuur dan een mail naar: sectie.kinderhematologie@erasmusmc.nl


Samenstelling sectiebestuur

M.H. Cnossen (voorzitter)
M.H. Suijker (secretaris)
C.J. Fijn Van Draat (vice-voorzitter)
M. Bartels (lid)
P. Brons (lid)
H.L. Hooimeijer (lid)
D. de Beijer (ondersteuner Sectie Kinderhematologie)

Portefeuille

Portefeuillehouder vanuit bestuur

Leden portefeuille

Beenmergfalen

Marije Bartels

Heleen van Ommen (vz), Frans Smiers, Maroeska te Loo, Marije Bartels, Bernd Granzen, Lousie Hooimeijer, Samantha Gouw

Dure geneesmiddelen

Louise Hooimeijer

Marjolein Peters (vz), Maroeska te Loo, Kathelijn Fischer, Louise Hooimeijer

Financieel/DBC-DOT

Paul Brons

Elise Huisman (vz), Karin Fijnvandraat

Onderwijs en kwaliteit

Marije Bartels

Brigitta Versluijs (vz), Eva Rettenbacher, Harriet Heijboer, Natasja Dors, Marjolein Peters

Werkboek

Marjon Cnossen

Katja Heitink (vz), Heleen van Ommen, Karin Fijnvandraat, Samantha Gouw, Masja de Haas

Research

Karin FijnvanDraat

Karin Fijnvandraat (vz), Marie Bartels, Heleen van Ommen

 

De sectie Kinderhematologie, opgericht op 1 januari 2012, na een splitsing van de sectie Kinderhematologie-oncologie,  is een jonge en bruisende sectie met veel activiteit en daadkracht om het kind met een hematologische aandoening of complicatie díe excellente zorg te bieden waar het recht op heeft. Wij hopen als sectie het verschil te kunnen maken.

De sectie Kinderhematologie, vertegenwoordigd door het bestuur, draagt de beginselen uit zoals verwoord in het visiedocument van de sectie.

De Kinderhematologie in Nederland staat garant voor topklinische zorg, opleiding en onderwijs, en state of the art wetenschappelijk onderzoek in het gehele vakgebied van de  benigne (niet-oncologische) hematologie. Het waarborgen van de kwaliteit van de diagnostiek en behandeling van kinderen met diverse hematologische aandoeningen, is van groot belang om het ontstaan van ernstige, invaliderende en soms letale complicaties te voorkomen.  Het betreft zowel aangeboren als verworven-, zeldzame als frequent voorkomende-,  acute en chronische- aandoeningen. Hierbij wordt ten alle tijden de kwaliteit van leven bewaakt  en de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van deze kinderen gestimuleerd. Wetenschappelijk onderzoek is noodzakelijk om de klinische zorg verder te ontwikkelen en behandelmethodes te verbeteren en te valideren. Een landelijke en internationale samenwerking tussen de kinderhematologische centra in de vorm van multicenter studies, is hierbij van wezenlijk belang. De onderwijsprogramma’s binnen de Algemene Kindergeneeskunde bieden de mogelijkheid tot vroege verdiepings- en profileringsstages waarbij veel nadrukkelijker dan voorheen het subspecialisme binnen de opleiding wordt onderwezen. (tekst uit Mission Statement Kinderhematologie)

Specifiek expertises genoemd in het visie document betreffen:

De kinderarts-hematoloog is hoofdbehandelaar, verantwoordelijk voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met een aandoening in de volgende hoofdgroepen:

1.           Hemoglobinopathieën (sikkelcelziekte en thalassemie) en overige aangeboren hemolytische anemieën (celmembraanafwijkingen en enzymdeficiënties)

2.           Hemofilie, de ziekte van von Willebrand en andere zeldzame stollingsfactor deficiënties als ook trombocytopathieën, die zich presenteren met een verhoogde bloedingsneiging.

3.           Trombose en stroke (veneus en arterieel)

4.           Single cell cytopenie,  pancytopenie: Beenmergfalen

5.           Immunohematologie

6.           Transfusie-gerelateerde complicaties

7.           Transplantatie bij (benigne) kinderhematologische aandoeningen

 

Naar de besloten omgeving van de Sectie Kinderhematologie (SKH). (alleen leden)

Mijn sectie