Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde  

Sectie Kinder-maag-darm-leverziekten (SKMDL)

De sectie Kindermaag-darm-leverziekten bestaat al sinds ???? als sectie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). Sinds 2001 maakt de sectie tevens onderdeel uit van de NVGE. De sectie Kindermaag-darm-leverziekten stelt zich ten doel de zorg voor kinderen met maag-, darm- en leverziekten te optimaliseren en onderwijs en onderzoek op dit gebied te bevorderen. Hieronder valt ook onderwijs en onderzoek op het gebied van de voeding.

De sectie kent verschillende actieve werkgroepen die op de vragen ingaan die binnen de sectie leven. Dit moet leiden tot bundeling van kennis en consensusontwikkeling voor aandoeningen op het gebied van maag-darm-leverziekten. Daarnaast wordt binnen werkgroepen samengewerkt op het gebied van onderzoek tussen academische en niet-academische ziekenhuizen. Dit leidt regelmatig tot wetenschappelijke publicaties en richtlijnen. In 2014 is de derde druk verschenen van het Werkboek Kindermaag-darm-leverziekten waarvan de eerste druk verscheen in 1990. In 2017 is in dezelfde reeks de 2e druk het Werkboek voeding voor zieke kinderen verschenen. Deze werkboeken zijn op deze site te raadplegen onder het tabblad ‘kwaliteit’

De sectie verwelkomt zowel kinderartsen MDL als algemeen kinderartsen om actief te zijn als lid van deze sectie. Wilt u lid worden van deze sectie, stuur dan een mail naar: ledenadministratie@nvk.nl

 

Samenstelling sectiebestuur

Bart Koot (voorzitter)

Thalia Hummel (vice-voorzitter)

Sarah Teklenburg (secretaris)

René Scheenstra (penningmeester)

Wendy van der Woerd (vertegenwoordiger fellows)
 

 

Naar de besloten omgeving van de Sectie Kinder-maag-darm-leverziekten (SMDL). (alleen leden)

Contactgegevens Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde / Paediatric Association Of The Netherlands

Postbus 20059
3502 LB Utrecht
Tel. +31 (0)88 - 282 33 06
Email: nvk@nvk.nl

Bezoekadres:
Domus Medica
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht

Copyright 2014 NVK