Sectie Metabole Ziekten (SMZ)

Naar de besloten omgeving van de Sectie Metabole Ziekten (SMZ). (alleen leden)
Wilt u lid worden van deze sectie, stuur dan een mail naar: ledenadministratie@nvk.nl
 

Samenstelling sectiebestuur

Dr. P.M. van Hasselt (voorzitter)
Dr. H.H. Huidekoper (secretaris)

 

Over deze sectie

De Sectie Metabole Ziekten NVK heeft zich tot doel gesteld de zorg voor metabole patiënten te bevorderen en door wetenschappelijk onderzoek de kennis van metabole ziekten te vergroten. De Sectie is nauw ingebed in de wetenschappelijke sectie van de ESN (Erfelijke Stofwisseling Nederland) waarin kinderartsen, kinderneurologen, biochemici, genetici en moleculair biologen, evenals AIO’S in betreffende vakgebieden participeren.

Naar de besloten omgeving van de Sectie Metabole Ziekten (SMZ). (alleen leden)
 

Mijn sectie