Persberichten

2015

19-06 - Persbericht: NVK: levensbeëindiging moet ook mogelijk zijn voor kinderen 1-12 jaar

 

2014

04-11 - Arts kan meer doen voor een rookvrije jeugd
15-07 - Nieuwe ICT-standaard voor betere samenwerking in geboortezorg

 

2013

19-11 -Nieuwe wet ontzegt kinderen recht op veilige en goede zorg (gezamenlijk persbericht)
11-09 - Broccoli eten begint al in de baarmoeder (gezamenlijk persbericht)
24-06 - NVK ondersteunt inent-aanbod mazelen

12-06 - Persberict over KNMG-rapport levenseinde pasgeborenen (gezamenlijk persbericht)
08-03 - KNMG en NVK distantiëren zich zich van uitspraken over levensbeëindiging pasgeborenen (gezamenlijk persbericht)
30-01 - Voortbestaand Kinderformularium geborgd (gezamenlijk persbericht)

 

2012

23-11 - Jonge kinderen eten te weinig groente (gezamenlijk persbericht)
16-10 - NVK: alcoholgrens naar 18 jaar 'zeer zinvol'

 

2011

01-12 - PAN-rapport over 2010 geeft blijk van goede samenwerking (gezamenlijk nieuwsbericht)
21-09 - Rapport IGZ over avond-, nacht-, weekenddiensten geeft serieus signaal af (gezamenlijk)

27-01 - Artsen: kindermishandeling bij meldplicht vaker buiten beeld (gezamenlijk persbericht)
 

2010

03-11 - Onderzoek UMCU naar babysterfte bevestigt doelstellingen College Perinatale Zorg i.o.
01-10 - Nieuw standpunt kinderartsen en gynaecologen over extreeme vroeg geborenen
25-06 - Apothekers en kinderartsen in de bres voor 'Kinderformularium'
 

2009

02-02 - Wilma Harms directeur NVK

2008

11-12 - Babysterfte in Nederland bijna hoogste van Europa (gezamenlijk persbericht)
03-11 - Kinderartsen gaan rokende ouders meer aansporen tot ander gedrag
31-03 - Eerste landelijk handboek geneesmiddelen bij kinderen (kinderformularium)
23-02 - NVK: off-label voorschrijven medicijnen ‘noodzakelijk kwaad’

2007

22-10 - Kinderartsen luiden noodklok over overgewicht
 

2006

11-12 - NVK deelt zorg over capaciteitstekort na hielprik-uitbreiding (afschrift van bericht leden)
08-11 - 'Geen verband tussen botfractuur-incidenten' (media-afschrift van bericht aan leden)
30-06 - Brief NVK en NVOG over land. afspraken rond extreme vroeggeboortes ('24 -26' weken)
22-06 - NVK neemt gedragscode 'Zieke kinderen zonder verblijfspapieren' aan
29-05 - NVK legt concept-gedragscode 'Zieke kinderen zonder verblijfspapieren' voor aan leden 
 

2005

01-07 - NVK neemt 'Gronings Protocol' over

2004

06-08 - NVK: "Vaccinatie tegen kinkhoest belangrijk" 
 

2003

27-10 - Kwaliteit van zorg centraal op jubileumcongres kindergeneeskunde
27-10 - Ter Meulen Sessie: veelbelovend onderzoek naar auto-immuunziekten

 

 

Mijn sectie