Aanmelden als nieuw lid

Welkom bij de Nederlandse vereniging voor kindergeneeskunde (NVK). Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor het lidmaatschap van de NVK. Bent u ooit in het verleden al lid geweest, neem dan contact op met de ledenadministratie: @: ledenadministratie@nvk.nl / T: 088 - 282 33 06

Als u (weer) lid wilt worden van de NVK gaan wij er vanuit dat u alle informatie met betrekking tot het lidmaatschap van de NVK heeft gelezen voorafgaand aan uw aanvraag.

Onderstaand formulier is het startpunt van uw lidmaatschapsaanvraag. 
 

Mijn sectie