Jaarplan 2020

Kwaliteit voorop in sterke netwerken

Het Jaarplan 2020 is vastgesteld door het bestuur op 9 oktober 2019 en is goedgekeurd door de ALV op 14 november.

Inleiding
In 2019 is het Strategieplan 2020-2022 ontwikkeld en goedgekeurd door de ALV. Dit strategieplan met als titel “Kwaliteit voorop in sterke netwerken” is uitgangspunt voor het jaarplan 2020. Daarnaast borduurt het jaarplan 2020 voort op het jaarplan 2019. Bij alle activiteiten van de NVK zijn de missie en visie leidend:

 

Missie NVK
De NVK komt op voor de gezondheid van kinderen en behartigt de belangen van kinderartsen.

Visie NVK
De NVK vindt dat alle kinderen in Nederland recht hebben op optimale kwaliteit van kindergeneeskundige zorg.

De NVK heeft op 1 september 2019 2241 leden (1427 gewoon lid, 348 AIOS, 204 ANIOS/buitengewoon/bijzonder lid en 262 senior).
Voor al deze leden voert de NVK de activiteiten uit zoals beschreven in het jaarplan.


Klik hier voor het Jaarplan 2020

Mijn sectie