Vergoeding kosten lidmaatschap NVK en DJS/ LAD

De kosten voor de lidmaatschappen kunnen (deels) vergoed worden. Het lidmaatschap van de NVK kan gedeclareerd worden vanuit het opleidingsbudget.

Hoe je de kosten van het lidmaatschap van DJS/LAD declareert hangt af van je werkplek. Werk je in een algemeen ziekenhuis, dan heb je het recht om de contributie van je brutoloon te voldoen. De werkgever mag dat verzoek niet afwijzen (Cao Ziekenhuizen 2017-2019 artikel 3.2.10). In dat geval wordt circa de helft van de contributie vergoed, doordat je brutoloon ingezet wordt (fiscale uitruil).

Ook in universitaire ziekenhuizen wordt fiscale uitruil ingezet. In de meeste centra kan je ervoor kiezen om de contributie te laten verrekenen met je vakantiegeld of eindejaarsuitkering. Ook dan krijg je circa de helft vergoed. Vraag bij de financiële administratie van je ziekenhuis hoe dit praktisch kan aanpakken.

Mijn sectie