Statuten

Hier vindt u de statuten van de NVK, laatst gewijzigd op de najaars-ALV d.d.15 november 2018, aktedatum 8 februari 2019.
Statuten
 

Hier vindt u het huishoudelijk reglement van de NVK, aldus vastgesteld op de Huishoudelijke Vergadering d.d. 16 juni 2016 te Utrecht
Huishoudelijk reglement
 

Mijn sectie