Kwaliteitscriteria kindergeneeskunde

Wat vinden kinderartsen goede kindergeneeskundige zorg? Deze set kwaliteitscriteria geeft de visie weer van kinderartsen in Nederland op wat er nodig is voor goede kwaliteit van zorg in de algemene kindergeneeskunde.

De eerste set kwaliteitscriteria kindergeneeskunde is ontwikkeld vanuit het Geïntegreerd Kwaliteitsbeleid in 2013-2014 en is vastgesteld door de ALV op 6-11-2014. Jaarlijks wordt de set bekeken en wordt er bepaald of criteria verwijderd, opnieuw geformuleerd of toegevoegd moeten worden. Wijzigingsvoorstellen worden aan de ALV voorgelegd.

Toepassing
De criteria zijn ontwikkeld en vastgesteld door kinderartsen en zijn bedoeld voor alle ziekenhuizen en particuliere klinieken in Nederland waar kinderen worden behandeld. Die ziekenhuizen en particulieren klinieken worden geacht aan de criteria te voldoen. De commissie Kwaliteits Visitatie Kindergeneeskunde zal een selectie van de criteria gebruiken voor de kwaliteitsvisitatie en in de visitatie-instrumenten verwerken.

Relevante bestanden
Rapportage ontwikkeling kwaliteitscriteria kindergeneeskunde (2014)
Lijst kwaliteitscriteria kindergeneeskunde (2014) – aangenomen door de ALV op 6-11-2014
Bronnenlijst kwaliteitscriteria kindergeneeskunde (2014)

Relevante links
Naar de pagina’s van de commissie Kwaliteits Visitatie Kindergeneeskunde

Relevante berichten
06-01-2014 - Naar nieuwe criteria voor goede zorg

Mijn sectie