Rapport 'Samen beter'

Het rapport 'Samen Beter' is in 2007 gepubliceerd door een werkgroep, ingesteld door de commissie Kwaliteitsvisitatie kindergeneeskunde van de NVK. Aanleiding was signalen over tekortschietende pediatrisch-psychologische zorg tijdens kwaliteitsvisitaties. De werkgroep, bestaande uit kinderartsen en kinder- en jeugdpsychologen, heeft de problemen geïnventariseerd en vervolgens kwaliteitsnormen
geformuleerd.


Rapport ‘Samen beter’ (alleen leden)

Mijn sectie