Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde  

Accreditatie aanvragen bij de NVK (aanbieders van nascholing)

Autorisatie als aanbieder aanvragen
Mocht u voor het eerst een aanvraag gaan indienen via GAIA, vergeet dan niet dat u eerst autorisatie dient aan te vragen als aanbieder. Raadpleeg hieronder de Handleiding GAIA voor aanbieders van bij- en nascholing.
 

Handleidingen en demonstraties m.b.t. GAIA
 

De NVK beoordeelt of nascholingsactiviteiten Kindergeneeskunde in aanmerking komen voor accreditatie. Aanvragen kunnen uitsluitend ingediend worden via GAIA. Bij verkregen accreditatie is de aanbieder van nascholing verantwoordelijk voor de registratie van toegekende accreditatiepunten in de persoonlijke dossiers van de deelnemers in GAIA. Het bijschrijven van punten in GAIA vervangt het uitreiken van een certificaat aan de cursisten. Deelnemers die geen punten hebben ontvangen dienen contact op te nemen met de organisatie van de nascholingsbijeenkomst en niet met de Commissie Nascholing&Accreditatie. Klik hieronder voor de beoordelingscriteria.
 

Beoordeling van accreditatieaanvragen  

 

Algemene nascholing: ABAN (via GAIA)
Aanvragen voor accreditatie van algemene bij- en nascholing (communicatie, samenwerking, organisatie & financiering, maatschappelijk handelen & preventie, professionaliteit & kwaliteit) worden niet beoordeeld door de Commissie Nascholing & Accreditatie van de NVK, maar door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN). Een aanvraag indienen bij het ABAN verloopt tevens via GAIA. Naar meer informatie over het ABAN

 

Vakinhoudelijke kindergeneeskundige nascholing: NVK (via GAIA)
U kunt uw accreditatieaanvraag van vakinhoudelijke kindergeneeskundige nascholing uitsluitend via het GAIA-systeem indienen. Aanvraag indienen / de status van uw aanvraag bekijken 
 

Tarieven
De NVK hanteert de volgende tarieven ten behoeve van de beoordeling van accreditatieaanvragen van aanbieders van nascholing (per 1 juni 2014 zijn de volgende tarieven van kracht):

€300,- nascholing georganiseerd door de industrie of professioneel bureau
€200,- (deels) gesponsorde nascholing, georganiseerd door een beroepsgroep
€0,- niet gesponsorde nascholing, georganiseerd door non-profit organisaties 

E-learning 
Vanaf 1 januari 2012 dienen alle accreditatieaanvragen voor e-learning via GAIA te worden ingediend bij een centraal loket: Accreditatie Bureau Format E-learning (ABFE). Het ABFE accrediteert uitsluitend het format van de e-learning. Accreditatie van het format door het ABFE is geldig voor alle specialismen en profielen. Klik hier voor de criteria voor accreditatie van het format. Pas nadat de aanbieder van nascholing accreditatie heeft verkregen bij het ABFE, kan de aanbieder via GAIA, accreditatie voor de inhoud van de e-learning aanvragen bij de NVK (in geval van algemene / niet-vakinhoudelijke nascholing indienen bij het ABAN).
 

Voor aanvullende informatie omtrent het aanvragen van accreditatie van e-learning, verwijs ik u graag naar ons beoordelingskader

Voor alle veelgestelde vragen omtrent o.a. de aanvraag, betaling, presentie, kunt u hier terecht

Bij algemene vragen over GAIA, neemt u contact op met Xaurum, de helpdesk van GAIA via 076-5499999 of via support@pe-online.org

Bij vragen over het aanvragen van accreditatiepunten bij de NVK en de afhandeling daarvan kunt u contact opnemen met Liane Pool:

T: 088 - 282 33 19
@: nascholing@nvk.nl

 

Contactgegevens Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde / Paediatric Association Of The Netherlands

Postbus 20059
3502 LB Utrecht
Tel. +31 (0)88 - 282 33 06
Email: nvk@nvk.nl

Bezoekadres:
Domus Medica
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht

Copyright 2014 NVK