Accreditie aanvragen bij de NVK (individueel)

Heeft u nascholing gevolgd die niet door de NVK is geaccrediteerd, dan kunt u binnen twee jaar alsnog accreditatie aanvragen bij de NVK (we noemen dit 'individueel accreditatie aanvragen'). Denkt u er daarbij aan dat u voor het aanleveren van de gegevens ten behoeve van uw herregistratie drie maanden de tijd krijgt, zowel bij de RSG als bij het CSO. Vraagt u dus op tijd accreditatie aan zodat de nascholingsactiviteit niet verloopt en er geen moeilijkheden door tijdsdruk kunnen ontstaan.

De wijze waarop u accreditatie dient aan te vragen, hangt af van het soort activiteit.
 

De activiteit is al geaccrediteerd door de NVK of het ABAN: invoeren in GAIA is niet nodig

Wanneer een aanbieder van een nascholing voorafgaand accreditatie heeft aangevraagd bij de NVK of het ABAN en deze heeft verkregen, wordt de nascholing zichtbaar in het nascholingsoverzicht op de nascholingsagenda. De organisatie is vervolgens verplicht binnen 2 maanden na afloop van de bijeenkomst uw presentie in te voeren. Hierna worden de behaalde punten in het persoonlijk dossier van de deelnemer bijgeschreven. Mocht u uw punten niet ontvangen hebben, dan wordt u geadviseerd zelf contact op te nemen met de aanbieder van de nascholing.
 

De activiteit is door een buitenlandse organisatie geaccrediteerd of accreditatie gebeurt op voorspraak van de sectie: u moet de nascholingsactiviteit zelf invoeren in GAIA
Voor niet door NVK of ABAN geaccrediteerde nascholing kunt u de nascholingsactiviteit zelf via GAIA toevoegen en tegelijk de punten zelf toekennen. Dit gebeurt in GAIA onder Categorie A of B.
 

Categorie A: buitenlandse nascholing waarvoor Noord-Amerikaanse of Europese CME-, CPD- of EACCME-punten zijn toegekend mogen de nascholingspunten 1:1 worden overgenomen. Kinderartsen dienen zelf hun punten op te vragen bij de organiserende instantie (deze staan vaak vermeld op het certificaat van de nascholing en/of op de website van de nascholing) en deze zelf registreren in het persoonlijke dossier in GAIA (Categorie A).
 

*Voor nascholingsactiviteiten waarvoor EACCME-punten zijn toegekend, geldt dat deze onder Categorie  A mogen worden ingevoerd als de nascholingsactiviteit plaatsvond na 01/01/2013. (Toelichting) 
 

Categorie B: buitenlandse nascholing geaccrediteerd op voorspraak van de sectie
Hierbij gaat het globaal om buitenlandse congressen en symposia waaraan geen CME-, CPD- of EACCME punten zijn toegekend. De kinderarts voert de activiteit zelf in GAIA in (Categorie B) en kent accreditatiepunten toe volgens het Specifiek Beoordelingskader Accreditatie, zie Hoofdstuk 2 en 3. 
Vanaf heden is de buitenlandse nascholing geaccrediteerd op voorspraak van de sectie in GAIA geïncorporeerd. Dit houdt in dat GAIA voortaan een overzicht bevat van buitenlandse organisaties, waarvan de nascholingsactiviteiten zijn geaccordeerd voor het verkrijgen van nascholingspunten. Om u een duidelijk beeld te geven van de doorgevoerde wijziging, kunt u hier klikken. Wilt u toch nog de oude overzichten raadplegen, dan kunt u tot eind 2014 terecht op onderstaande pagina.

Overzicht Nascholing geaccrediteerd door NVK-secties
 

Individuele accreditatieaanvraag van nascholingsactiviteiten categorie C, D en E
Mocht het zo zijn dat van voornoemde categorieën geen sprake is, dan dient u een individuele accreditatieaanvraag in te dienen onder categorie C, D of E. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar de juiste procedure en het NVK beoordelingskader.

Mijn sectie