Beleidsvisie commissie N&A 2007-2009

In de beleidsvisie schetst de commissie Nascholing & Accreditatie de beleidscontext waarbinnen de commissie opereert en de uitgangspunten voor het beleid voor de jaren 2007-2009. Deze beleidsvisie is op 16 oktober 2006 door het NVK bestuur geaccordeerd.


Beleidsvisie Nascholing en Accreditatie 2007-2009  (alleen NVK-leden)

Mijn sectie