Didactische kwaliteit nascholing

Op 16 november 2009 is er door de Commissie Nascholing en Accreditatie in samenwerking met Paul Brand en Peter Boendermaker een Invitational Conference “Optimaliseren Onderwijs” georganiseerd voor leden van de NVK secties (met name voor hen die de organisatie van nascholing in de portefeuille hadden). Doelstelling was met deelnemers te werken aan een document met richtlijnen, voor een optimale didactische vorm voor het beoogde onderwijs.

De in dit document beschreven do’s en dont's voor nascholing zijn dus afkomstig van zowel de experts als de ervaringsdeskundige sectieleden. Het is uiteindelijk een checklist geworden voor organisatoren, die bij het opzetten van een nascholingsprogramma afgewerkt kan worden. Deze handleiding dient als een leidraad en na eigen aanvullingen ook als naslagwerk voor organisatoren om ze op eenvoudige wijze te ondersteunen bij het verbeteren van de nascholingsactiviteiten.

 

Handleiding nascholing kindergeneeskunde

Evaluatieformulier

 

Mijn sectie