Nascholing geaccrediteerd door NVK-secties

De lijsten met buitenlandse nascholingsactiviteiten "goedgekeurd op voorspraak van de sectie", zijn vanaf heden in GAIA geïncorporeerd. Dit houdt in dat GAIA voortaan een overzicht bevat van buitenlandse organisaties, waarvan de nascholingsactiviteiten zijn geaccordeerd voor het verkrijgen van nascholingspunten.
Om u een duidelijk beeld te geven van de doorgevoerde wijziging, kunt u hier klikken. Wilt u toch nog de oude overzichten raadplegen, dan kunt u eerdere versies van de lijsten raadplegen via onderstaande link:

Naar het archief nascholingslijsten

 

Mocht een betreffende, buitenlandse organisatie niet in het overzicht vermeld staan, dan kunt u contact opnemen met uw sectiebestuur.

Overzicht buitenlandse zusterorganisaties

 

Toelichting
 

Waarom deze lijsten?

De Commissie Nascholing & Accreditatie (N&A) vraagt jaarlijks de secties van de NVK om een overzicht van buitenlandse congressen en symposia, waarvan voor de secties - met hun expertise in het betreffende vakgebied - de accreditatiewaarde vaststaat. Sinds 2008 wordt dit verzoek gecombineerd met dat van het Concilium Subspecialistische Opleidingen (CSO) voor nascholing in het kader van de herregistratie binnen het subspecialisme.

De activiteiten op bovenstaande lijst zijn dus op voorspraak van de secties door de commissie N&A geaccrediteerd voor algemeen kinderartsen. Op dezelfde wijze gebruikt het CSO deze overzichten bij de herregistratie als kinderarts-subspecialist.

Zodra nieuwe info wordt aangeleverd, wordt de lijst weer ge-updated. Via een link naar het archief nascholingslijsten (zie bovenaan deze pagina) blijft de informatie over voorgaande jaren beschikbaar op de site.
 

Hoe krijgt u uw punten?

Voor nascholing die op deze lijsten staat kunt u zelf het certificaat opladen in GAIA en zelf de accreditatiepunten bijschrijven, zonder tussenkomst van de NVK. Hoe dit in zijn werk gaat leest u op de pagina over individueel accreditatie aanvragen bij de NVK.
 

Naar de pagina Accreditatie aanvragen bij de NVK (individueel) 
 

Voor binnenlandse bijeenkomsten mag u niet zelf de punten invoeren.

In het verleden konden secties zowel binnenlandse als buitenlandse bijeenkomsten vermelden op de overzichtslijsten. Met de komst van GAIA is dit veranderd. Andere wetenschappelijke verenigingen of andere aanbieders van nascholing in Nederland dienen vooraf accreditatie aan te vragen bij de NVK. Deze aanbieders voeren namelijk voor u de presentie in, maar alleen als de bijeenkomst vooraf geaccrediteerd is door de NVK tellen deze punten specifiek voor de kindergeneeskunde.

Dus ook geen punten invoeren bij nascholing die door de sectie wordt georganiseerd.

Bij nascholing die de sectie organiseert vraagt de sectie tevoren accreditatie aan bij de NVK en voert de sectie na afloop de presentie in. Voor deze bijeenkomsten hoeft u dus geen punten in te voeren.
 

Mijn sectie