AIOS, fellows en accreditatie

Artsen in opleiding tot specialist (AIOS) hoeven nog geen accreditatiepunten te verzamelen, dat kan pas als ze geregistreerd specialist zijn. Fellows, officieel in opleiding voor een subspecialisme hebben een nascholingsverplichting gelijk aan die van de andere kinderartsen, aangezien zij als kinderarts zijn geregistreerd.

Mijn sectie