Nascholing, reclame en gunstbetoon

Reclame en gunstbetoon

Geneesmiddelenfabrikanten maken reclame voor hun product bij een specifieke doelgroep of bij een breed publiek. Publieksreclame voor receptgeneesmiddelen is verboden. Fabrikanten kunnen artsen en apothekers ook attenderen op receptgeneesmiddelen door ‘gunstbetoon’. Daaronder valt het aanbieden van geschenken of gastvrijheid door het vergoeden van kosten voor deelname aan congressen.


Gedragscode Geneesmiddelenreclame

Artsen en apothekers mogen niet op verkeerde wijze worden beïnvloed door marketingactiviteiten. Gedetailleerde regelgeving hierover is vastgelegd in de Gedragscode Geneesmiddelenreclame (zie de website van de CGR). Zo mag een farmaceutisch bedrijf geen geschenken aanbieden en mag een arts deze niet aannemen. Afhankelijk van het soort bijeenkomst dat georganiseerd wordt (al dan niet als wetenschappelijk aangemerkt) is een hoger bedrag toegestaan voor gastvrijheid.


Toetsing door NVK of CGR

De Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) houdt zich bezig met reclame gericht op artsen en apothekers voor receptgeneesmiddelen. CGR en NVK hebben procedureafspraken over toetsing van de gedragscode. Deze afspraken zijn een bevestiging van de bestaande praktijk.


De NVK is gevrijwaard van toetsing of aanbieders van nascholing voldoen aan de eisen van de CGR. De NVK is alleen verantwoordelijk voor toetsing van inhoudelijkheid en onafhankelijkheid van het nascholingsprogramma.


Een klacht indienen

Stoort u zich aan een marketingactiviteit, dan kunt u kosteloos een klacht indienen bij de CGR. Dit kan elektronisch via de website van de CGR of door (anoniem) te bellen met het secretariaat van de CGR (0182 - 750 360). In principe worden klachten altijd behandeld door de CGR. Wanneer de CGR een klacht zeer ernstig vindt dan overlegt zij met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) of de klacht wordt behandeld door CGR of IGZ.
 

Mijn sectie

 

Mijn sectie