Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde  

Over het persoonlijk nascholingsdossier arts in GAIA

Alle artsen in Nederland beschikken sinds juni 2007 over een persoonlijk, digitaal dossier voor accreditatiepunten in GAIA. Dit systeem vervangt op termijn het zelf verzamelen en administreren van certificaten als bewijs van deelname aan nascholing. Sinds eind 2007 is het mogelijk om bij een herregistratieaanvraag een kopie van de in het persoonlijk dossier geregistreerde accreditatiepunten geautomatiseerd aan te bieden aan de Registratiecommissie.


Uw dossier vult zich hoofdzakelijk doordat organisatoren van bij- en nascholing de door u gevolgde (en door de NVK reeds geaccrediteerde) nascholing, en het behaalde puntenaantal, invoeren in het GAIA-systeem. U moet wel altijd zelf controleren of de punten in uw dossier zijn bijgeschreven. De aanbieders hebben geen inzage in uw persoonlijk dossier. Ze zijn wel verplicht de accreditatiepunten in uw persoonlijk dossier te registreren. Gedurende 2007 gold een overgangssituatie waarin u van de aanbieders van bij- en nascholing ook nog steeds een nascholingscertificaat ontving.


Indien u nascholing heeft bijgewoond waarvan de organisatie geen informatie (en/of geen punten) heeft ingevoerd in GAIA ((bijvoorbeeld omdat het een buitenlands congres betreft), dan kunt u de activiteit zelf toevoegen in GAIA. U vraagt dan automatisch accreditatie aan bij de NVK, en bij accordering worden de punten vanzelf in uw dossier bijgeschreven. Kijk voor meer info op de pagina Accreditatie aanvragen bij de NVK (individueel).


Meer info:


Informatie GAIA voor artsen


Informatie over het persoonlijk dossier  
 

Contactgegevens Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde / Paediatric Association Of The Netherlands

Postbus 20059
3502 LB Utrecht
Tel. +31 (0)88 - 282 33 06
Email: nvk@nvk.nl

Bezoekadres:
Domus Medica
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht

Copyright 2014 NVK