Registratie CanMeds-competenties in GAIA

De KNMG heeft met het ministerie van VWS afgesproken dat inzichtelijk wordt gemaakt op welke competentie nascholing wordt aangeboden en gevolgd. Deze afspraak is geaccordeerd door het Accreditatie Overleg (AO) van de wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen. Voor de nascholing van de artsen gelden dezelfde competenties als voor de opleiding van artsen.

Aan het bieden van deze transparantie zijn door het AO voorwaarden verbonden. Een van deze voorwaarden is dat aan VWS informatie wordt verstrekt op het laagste niveau, dus per specialisme. Er worden geen gegevens over de individuele artsen verstrekt. Tevens mag deze externe verantwoording niet ontaarden in een verplicht portfolio van te volgen nascholing dat door de overheid aan de beroepsgroep wordt opgelegd.

Een en ander houdt onder meer in dat de toebedeling van competenties is zichtbaar is in de nascholingsagenda, en dat vanaf een zeker moment de mogelijkheid bestaan een overzicht op te roepen waarin u kunt zien hoe de verdeling van de competenties eruit ziet voor uw persoonlijke situatie.

Raadpleeg voor een uitgebreidere uitleg onderstaand document.

Registratie CanMeds in GAIA

Mijn sectie