Achtergrond

De kwaliteitscriteria die de Commissie KwaliteitsVisitatie Kindergeneeskunde (KVK) hanteert  bij kwaliteitsvisitaties is aan herziening toe. De KVK wil daarom een nieuw toetsingskader opstellen. De centrale vraag hierbij is: aan welke criteria en normen dient de door de vakgroep en de kinderarts geleverde zorg te voldoen?

Deze vraag is essentieel voor het kwaliteitsbeleid van de NVK . Daarom werken alle kwaliteitscommissies intensief samen in dit project.

Het project maakt onderdeel uit van het geïntegreerd kwaliteitsbeleid van de NVK zoals beschreven in de Strategienota 2011-2016 van het NVK bestuur.

De criteria worden in de Algemene Leden Vergadering op 6 november 2014 voorgelegd. De rapportage over de ontwikkeling van de kwaliteitscriteria is te vinden bij de vergaderstukken van de ALV najaar 2014.

Relevante links
Naar de vergaderstukken ALV najaar 2014

Relevante berichten
06-01-2014 - Naar nieuwe criteria voor goede zorg

Mijn sectie