Complicatieregistratie kindergeneeskunde

Complicatielijst en handleiding

De complicatieregistratielijst voor de kindergeneeskunde, gemaakt door de commissie Patiëntveiligheid, is sinds december 2006 gevalideerd en gebruiksklaar.

Complicatielijst kindergeneeskunde (alleen leden)
Inhoudelijke handleiding (alleen leden)
 

Implementatie in uw ziekenhuis

Het complicatieregistratietraject is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Orde van Medisch Specialisten (OMS). De Orde heeft landelijke standaarden ontwikkeld, waaronder een generiek datamodel en een classificerings- en coderingssysteem, waar alle wetenschappelijke verenigingen hun complicatielijsten op kunnen afstemmen. Dit biedt een basis voor uniforme uitlevering. De bevroren complicatielijst van de NVK is door de Orde geconverteerd naar de Masterclassificatie 3.0. De hieruit ontstane classificerings- en coderingslijst is ‘de complicatielijst’ die op de werkvloer gebruikt moet kunnen worden door de kinderartsen.
 

Begrippenkader, definities

De NVK hanteert het begrippenkader dat is gebaseerd op een consensusprocedure met vertegenwoordigers van relevante veldpartijen.

Begrippenkader (naar de website onderzoekpatientveiligheid.nl)
 

Registratie via het ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS)

Afspraken van de Orde met de NVK en de samenwerkingscontracten van de Orde met ZIS-leveranciers bieden een basis voor uniforme uitlevering van gegevens waardoor koppelingen met ziekenhuisinformatiesystemen mogelijk zijn.  De ZIS-leveranciers waarmee de orde een samenwerkingsovereenkomst heeft kunnen ervoor zorgen dat in die ziekenhuizen die hun complicatieregistratiemodule gebruiken, de juiste lijsten worden ‘ingehangen’. De Orde heeft een benchmark uitgevoerd, de resultaten daarvan zijn beschikbaar. Mede op basis daarvan is het boekje ‘Complicaties registreren: een hulpmiddel bij aanschaf en gebruik van software’ gemaakt.
De NVK raadt de leden aan dit boekje bij vragen te raadplegen en zo nodig hiervoor contact op te nemen met de automatiseringsafdeling van hun ziekenhuis.

Boekje ‘Complicaties registreren’
 

Registratie via softwaremodules

Aangezien elektronische patiëntendossiers nog niet (breed) gerealiseerd zijn en er veel verschillende ziekenhuisinformatiesystemen worden gebruikt in de Nederlandse ziekenhuizen, zijn door de Orde van Medisch Specialisten ook software prototypes ontwikkeld waarmee complicaties kunnen worden geregistreerd en ziekenhuisgegevens kunnen worden geïmporteerd. Dit laatste is bedoeld om te voorkomen dat gegevens die al elektronisch beschikbaar zijn, handmatig moeten worden ingevoerd.

Voor digitaal gebruik van de complicatielijst raden wij de leden aan contact op te nemen met de automatiseringsafdeling van het ziekenhuis. Mocht men gebruik willen maken van de registratiemodule LCR P3, lees dan onderstaande brochure van Phidias Development Solutions.

Brochure Phidias Development Solutions

Voor meer informatie zie de website van de Orde van Medisch Specialisten, onderdeel  kwaliteit, onderdeel instrumenten, onderdeel Complicatieregistratie.

Naar de website van de Orde.

Mijn sectie