Cursus Patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid op de afdeling kindergeneeskunde

Het signaleren en verbeteren van onveilige situaties rond de zorg van kinderen die onder de verantwoordelijkheid vallen van de kindergeneeskunde behoort tot de kernverantwoordelijkheden van kinderartsen. Een patiëntveiligheidsmanagementsysteem (PVMS) levert de bouwstenen en interventies om dit mogelijk te maken.

Tot op heden bestaat op een enkele uitzondering na geen geïmplementeerd PVMS binnen kinderafdelingen. Het begin is op vele plekken wel gemaakt met het “veilig incident melden” maar het zetten van vervolgstappen als systematische incidentanalyse en prospectieve risicoanalyse gaat vaak moeizaam. Uiteindelijk moet toch op alle kinderafdelingen in Nederland volgens de vastgestelde normen systematisch aan betere veiligheid worden gewerkt. De NVK commissie patiëntveiligheid wil daar met de cursus “Patiëntveiligheid op de kinderafdeling” aan bijdragen.


Programma

In de cursus worden de verschillende onderdelen van een PVMS volgens de Nederlands technische afspraak besproken. Het programma met interactieve sessies en voorbeeldcasus uit de kindergeneeskunde helpt u bij het effectief toepassen van de onderdelen van het PVMS en bij het implementeren van een PVMS op de kinderafdeling. Elke cursus bestaat uit twee aaneensluitende dagen. Daarnaast zullen er terugkomdagen worden georganiseerd voor de verdere begeleiding en follow-up van het implementatietraject.

Tijdens de cursusdagen wordt o.a. aandacht besteed aan het melden en analyseren van incidenten VIM/SIRE/PRISMA, Prospectieve risico inventarisatie HFMEA/SAFER en Cultuur en communicatie, en implementatie.


Doelgroep

Aangezien voor PVMS een multidisciplinaire aanpak en verantwoordelijkheid noodzakelijk is, is de cursus bedoeld voor kinderartsen en  vertegenwoordigers van het veiligheidsteam van hun ziekenhuis zoals kinderverpleegkundigen, zorgcoördinator, veiligheidsfunctionaris e.a. Wij staan ervoor om teams te trainen tijdens deze cursus.


Plaats, datum, tijdstip, programma

De cursus is in 2009 eenmaal gegeven en tweemaal in juni en oktober 2010.
Op 18 en 19 april 2011 heeft de cursus voor de vierde keer plaatsgevonden.
Locatie: Conferentiecentrum Woudschoten in Zeist.
 

De cursus zal op 13 september voor de vijfde en laatste keer worden gegeven. Dit keer is het programma niet verdeeld over 2 dagen, maar vindt de cursus op 1 dag plaats (incl. avondsessie)
 

Inschrijving en kosten

Er is plaats voor 25 tot 30 deelnemers.
De kosten bedragen € 275,-  per persoon inclusief voorovernachting. (Exclusief voorovernachting bedragen de kosten €200,-)


Programma

Programma cursus Patientveiligheid 13 september 2011


Accreditatie

De cursus is geaccrediteerd door de NVK voor 12 punten.
De 1-daagse cursus is geaccrediteerd door de NVK voor 6 punten.


Aanbeveling Bas de Vries; Kenniscentrum Patiëntveiligheid, UMC Utrecht:

"Deze 2-daagse scholing vanuit de eigen beroepsvereniging georganiseerd is echt uniek. Het geeft nl. een zeer volledig beeld van wat Patiëntveiligheid inhoud voor kinderartsen en voor allen die direct met hen samenwerkt. Het geeft verdieping op zowel theoretische aspecten van veiligheid als op praktisch niveau in de vorm van interactieve opdrachten. Kortom het biedt u inspiratie en concrete mogelijkheden om in uw eigen praktijk Patiëntveiligheid te bevorderen."


Reacties van deelnemers eerdere cursus


Jan Willem Pilon; Lelystad
Wim Corijn; Terneuzen
 

 

Mijn sectie