Cursus Patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid op de afdeling kindergeneeskunde

Het signaleren en verbeteren van onveilige situaties rond de zorg van kinderen die onder de verantwoordelijkheid vallen van de kindergeneeskunde behoort tot de kernverantwoordelijkheden van kinderartsen. Een patiëntveiligheidsmanagementsysteem (PVMS) levert de bouwstenen en interventies om dit mogelijk te maken.
Tot op heden bestaat op een enkele uitzondering na geen geïmplementeerd PVMS binnen kinderafdelingen. Het begin is op vele plekken wel gemaakt met het “veilig incident melden” maar het zetten van vervolgstappen als systematische incidentanalyse en prospectieve risicoanalyse gaat vaak moeizaam. Uiteindelijk moet toch op alle kinderafdelingen in Nederland volgens de vastgestelde normen systematisch aan betere veiligheid worden gewerkt. De NVK commissie patiëntveiligheid wil daar met de cursus “Patiëntveiligheid op de kinderafdeling” aan bijdragen.
 

Een ander onderdeel is complicatieregistratie (zie onderstaande link).
 

Naar de pagina Complicatieregistratie
 

Plaats, datum, tijdstip

De cursus is in 2009 eenmaal gegeven en in maart 2010 eenmaal.
De cursus wordt voor de derde keer gegeven op 4 en 5 oktober 2010.
Locatie: Conferentiecentrum Woudschoten in Zeist. 
 

Naar de oproep voor de cursus in 2009 [link maken naar het nieuwsbericht]
 

De cursus is geschikt voor:    

  • kinderartsen;

  • JGZ-artsen;

  • arts-onderzoekers. 

     

Meer informatie vindt u op de website van de KNMG.

Naar de website van de KNMG
 

Inschrijving en kosten

Er is plaats voor 25 tot 30 deelnemers.
De kosten bedragen € 350,-  per persoon inclusief verblijf, overnachting en diner.
U kunt zich voor vrijdag, 17 september a.s., opgeven bij Girly Hooper, via e-mail nvk@nvk.nl


 

Dit zijn mijn proefbestanden.

Proefbestand 1
Proefbestand 2 (alleen leden)
Proefbestand 3 (alleen leden)

 

CorijnTest

Mijn sectie