Commentaarrondes richtlijnen


Overzicht van commentaarrondes waar de NVK bij betrokken is of recent bij betrokken is geweest. Alle richtlijnen in ontwikkeling relevant voor de kindergeneeskunde staan in het overzicht op de pagina Richtlijnen.

De commentaarrondes zijn alleen toegankelijk voor leden.

Richtlijn Behandeling van Kinderen met Obesitas - deadline 6 februari
Richtlijn ACNES - deadline 12 december 2019
Richtlijn Varicella - deadline 28 november 2019
Richtlijn Preconceptioneel advies bij AGS - deadline 25 september 2019
Richtlijn Allergie van de bovenste luchtwegen - deadline 16 september 2019
Richtlijn Bloedtransfusiebeleid - deadline 11 september 2019
Richtlijn Gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij kinderen van 0 – 18 jaar - deadline 12 september 2019
Richtlijn Medisch en psychosociaal nieuwkomersonderzoek vluchtelingenkinderen - 5 september 2019
Richtlijn Urineweginfecties bij kinderen - 6 september 2019
Richtlijn voor behandeling van neonatale epileptische aanvallen - deadline 9 augustus
Richtlijn High flow bij kinderen - deadline 22 augustus
Richtlijn Behandeling van voorhuidpathologie - deadline 7 juni
JGZ richtlijn Astma - deadline 23 mei 2019
RVP richtlijn Vaccinatie tegen rotavirus voor risicokinderen - deadline 14 april 2019
Richtlijn Pijnbehandeling tijdens de bevalling - deadline 25 april 2019
Richtlijn Behandeling en zorg bij craniosynostose - dealine 10 maart 2019
Richtlijn Acute Appendicitis - deadline 10 maart 2019
Kinder-SWABid website (digitaal Antibioticaboekje)- deadline 24 januari 2019
Richtlijn Developmental Coordination Disorder (DCD) - deadline 7 januari 2019
Richtlijn Afbouwen van Glucocorticoïden bij kinderen - deadline 13 januari 2019
Richtlijn Ondergewicht NVK - deadline 4 januari 2019
NRR-Richtlijn Organisatie van reanimatie van volwassenen, kinderen en pasgeborenen in het ziekenhuis - deadline 6 december 2018
Richtlijn Tuberculosescreening voorafgaand aan immuunsuppressieve medicatie - deadline 29 oktober 2018
Richtlijn Diagnostiek latente tbc-infectie - deadline 29 oktober 2018
Richtlijn Antenatale hydronefrose - deadline 15 november 2018
Leidraad Dermatocorticosteroïden 2018 - deadline 12 oktober 2018
Richtlijn Liesbreuk bij kinderen - deadline 12 oktober 2018
Richtlijn Bloedtransfusiebeleid - deadline 30 september 2018
Richtlijn Inflammatoire Darmziekten bij Kinderen en Adolescenten - deadline 14 september 2018
Richtlijn Postnatale zorg in de algemene kindergeneeskunde - deadline 24 juli 2018
Richtlijn Onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten bij kinderen - deadline 19 juli 2018
Richtlijn Ingestie van corpora aliena bij kinderen van 0-18 jaar - dealine 9 juli 2018
Richtlijn Triage en Diagnostiek van Groeistoornissen bij kinderen - deadline 21 juni 2018
Richtlijn Fracturen bij kinderen - deadline 17 juni 2018
Afwegingskader kindermishandeling en huiselijk geweld - deadline 17 april 2018
Nieuwe gewichtscurven voor pasgeborenen - deadline 27 maart 2018
Richtlijn 22q13DS (Phelan-MCDermid syndroom) - deadline 8 maart 2018
JGZ richtlijn Afwijkende Lengtegroei - deadline 9 februari 2018
Kwaliteitsstandaard verpleegkundige zorg aan het zieke kind en gezin in de eigen omgeving - deadline 14 februari
Zorgstandaard ADHD - deadline 15 februari 2018
Kwaliteitskader Intramurale Spoedzorg - deadline 6 februari 2018
Richtlijnmodules inzake Geboortezorg NVOG - deadline 20 december 2017
Richtlijn Bone Conduction Devices (BCD) - deadline 18 december 2017
Richtlijn voor de initiële en etiologische diagnostiek bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand / verstandelijke beperking - deadline 14 december 2017
Richtlijn Spinale Musculaire Atrofie (SMA) type 1 - deadline 20 november 2017
JGZ richtlijn Taalontwikkeling - deadline 12 oktober 2017
Richtlijn Mycosen - deadline 5 oktober 2017
Medicamenteuze behandeling van kinderen met juveniele idiopathische artritis - deadline 20 september 2017
JGZ richtlijn Motorische ontwikkeling - deadline 27 juli 2017
Richtlijn Klinische postmortem radiologie - deadline 11 juli 2017
Medicamenteuze behandeling van migraine, medicatie en overgebruikhoofdpijn en spanningshoofdpijn - deadline 5 juni 2017
Addendum Stoppen met roken ondersteuning en behandeling tabaksverslaving bij zwangere vrouwen - deadline 2 juni 2017
Preconceptie Indicatie Lijst (PIL) - deadline 1 juni 2017
Richtlijn (Erfelijke) dyslipidemie bij de multidusciplinaire richtlijn CVRM - deadline 7 juni 2017
Richtlijn Hypertensie bij multidisciplinaire richtlijn CVRM - deadline 29 mei 2017
Richtlijn Paroxysmale Nachtelijke Hemoglobinurie - deadline 1 mei 2017
Richtlijn Diagnostiek bij DSD - deadline 12 april 2017
Richtlijn Postnatale zorg - deadline 4 april 2017
JGZ-richtlijn Heupdysplasie - deadline 14 april 2017
Richtlijn Invaginaties op kinderleeftijd - deadline 31 maart 2017
Richtlijn Consultatieve psychiatrie - deadline 29 maart 2017
Richtlijn Beleid rondom spoedoperaties - deadline 20 maart 2017
Richtlijn Genetische diagnostiek bij echoafwijkingen - deadline 20 februari 2017
Richtlijn SOA - herziening - deadline 21 februari 2017
Zorgstandaard Eetstoornissen - deadline 6 februari 2017
Richtlijn Congenitale Melanocytaire Naevi - deadline 29 november 2016
Generieke module suïcidaal gedrag - deadline 3 november 2016
Indicator Onderste Luchtweginfecties - deadline 4 november 2016
Richtlijn RVP 2017 - deadline 12 september 2016
Richtlijn Neusmaagsonde 2016 - deadline 12 september 2016
Richtlijn Tabaksverslaving - deadline 15 augustus 2016
Richtlijn Follow up PICU - deadline 17 juni 2016
Richtlijn Behandeling van patienten met een schisis - deadline 31 maart 2016
Richtlijn Recidiverende Luchtweginfecties - deadline 31 maart 2016
Richtlijn Hartafwijkingen - deadline 7 maart 2016
Richtlijn Signalering Kindermishandeling SEH - deadline 22 februari 2016
Richtlijn Update Obstipatie bij Kinderen 0-18 jaar - deadline 19 februari 2016
Richtlijn Diagnostiek bij vermoeden van Seksueel misbruik - deadline 8 januari 2016
Richtlijn Basisdiagnostiek CVRM Obesitas - deadline 8 januari 2016
Richtlijn Antitrombotisch Beleid - deadline 4 november 2015
Richtlijn Angststoornissen - deadline 27 oktober 2015
Richtlijn Kindermishandeling, Blauwe Plekken - deadline 7 september 2015
Richtlijn Voedselprovocatie - deadline 17 augustus 2015
Zorgstandaard Integrale Geboortezorg - deadline 25 augustus 2015
Richtlijn Neonatale Sepsis - deadline 2 september 2015
Uveitis - deadline 11 augustus 2015
Addendum Congenitale CMV - deadline 30 juni 2015
Onderste luchtweginfecties - deadline 3 juni 2015
Verloskundige Indicatielijst 2014 - deadline 8 mei 2015
Chronische Spontane Urticaria - deadline 11 mei 2015
Functionele Buikpijn bij kinderen - deadline 10 april 2015
Anesthesie bij kinderen - deadline 30 maart 2015
Update Epilepsie 2013 - deadline 8 maart 2015
Counseling bij CNV-detectie diagnostiek - deadline 15 maart 2015
Zorstandaard Craniofaciale aandoeningen - deadline 20 februari 2015
Richtlijn Coeliakie bij kinderen en adolescenten - deadline 27 februari 2015
Protocol Trombo-embolie bij kinderen - deadline 10 oktober 2014
Richtlijn Borstvoeding - deadline 8 september 2014
Veldnorm Chronische Beademing - deadline 29 september 2014
Congenitale CMV - deadline 1 augustus 2014
Protocol inbrengen maagsonde neonaten - deadline 1 augustus 2014
Ziekte Adenoïd en Tonsillen - deadline 19 mei 2014
Zorgstandaard Noonan Syndroom - deadline 23 mei 2014
Eerste opvang Brandwondpatiënten acute fase - deadline 5 mei 2014
Constitutioneel Eczeem - deadline 5 mei 2014
Verloskundige Indicatielijst 2013 - deadline 9 april 2014
Landelijk Protocol Ambulancezorg - deadline 14 maart 2014
Complex regionaal pijnsyndroom 1 - deadline 10 maart 2014
Landelijke Transmurale Afspraken - deadline 20 januari 2014
Lichen Sclerosus - deadline 10 januari 2014
Pediatrisch Delier - deadline 11 november 2013
Verloskundige Indicatielijst 2011 - deadline 25 september 2013
Addendum & Amendement Dreigende Vroeggeboorte - deadline 19 augustus 2013
Reanimatie Pasgeborene - deadline 2 september 2013
Epilepsie - deadline 19 juni 2013
Neonatale centraal veneuze catheter trombose - deadline 27 mei 2013
Bronchopulmonale dysplasie - deadline 3 juni 2013
Koorts bij kinderen - deadline 1 mei 2013
Seksuele Ontwikkeling - deadline 24 april 2013
Benzodiazepinegebruik - deadline 2 april 2013
Palliatieve zorg bij kinderen - deadline 13 februari 2013
Astma bij Kinderen - deadline 24 januari 2013 - final call: klik hier
Diabetes, Zorgstandaard Transparantie - deadline 24 december 2012
Lichen Planus - deadline 17 december 2012
Marfan syndroom - deadline 27 augstus 2012
Spina Bifida - deadline 17 augustus 2012
Seksueel Overdraagbare Aandoeningen voor de 2de lijn - deadline 20 augustus 2012
Voedselovergevoeligheid  - deadline 2 juli 2012
Postoperatieve pijn - deadline 15 juli 2012
Zorgstandaard Astma bij kinderen & jongeren - deadline 6 juni 2012
Vitamine K. addendum prematuren - deadline 12 juni 2012
Anemie, Diagnostiek en behandeling van - deadline 20 juni 2012
Niet-scrotale Testis - deadline 29 mei 2012
Centrale veneuze catheter trombose - deadline 8 mei 2012
SSRI gebruik in de zwangerschap - deadline 14 mei 2012
Chronisch Vermoeidheidssyndroom - deadline 10 april 2012
OSAS bij kinderen - deadline 1 april 2012
Nazorg Vroeg/SGA geboren kinderen - deadline 23 april 2012
Voedingsgedrag bij kinderen - deadline 27 maart 2012
Helicobacter Pylori - deadline 14 maart 2012
Slechthorendheid op de kinderleeftijd - deadline 2 april 2012
Gastro-oesofageale reflux (ziekte) bij kinderen - deadline 24 februari 2012
Mondzorg voor jeugdigen - deadline 13 februari 2012
Bacteriële Meningitis - deadline 27 februari 2012
Neusmaagsonde - deadline 8 januari 2012
Prematuren retinopathie (ROP) - deadline 2 januari 2012
Lymeziekte - deadline 27 januari 2012
Primaire Amenorroe - deadline 4 december 2011
Otitis Media bij Kinderen 2e lijn - deadline 28 november 2011
Diabetische Ketoacidose - deadline 21 november 2011
Koemelkallergie - deadline 7 november 2011
Preventie infectie bij hypo- en asplenie - deadline 29 september 2011
Standpunt Gegevensoverdracht - deadline 18 september 2011
Excessief Huilen - deadline 22 augustus 2011
Huidafwijkingen - deadline 1 augustus 2011
5 Acute problemen in de kindergeneeskunde - deadline 28 augustus 2011
Suïcidaal Gedrag - deadline 26 juli 2011
Overgewicht Jeugdgezondheidszorg - deadline 26 juni 2011
Verloskundige Indicatielijst - deadline 31 mei 2011
Astma bij kinderen, Behandeling van - deadline 31 mei 2011
Dreigende Vroeggeboorte - deadline 10 februari 2011
Hypertens. Ziekten Zwangerschap - deadline 10 februari 2011
Bloedtransfusiebeleid - deadline 14 januari 2011
Perinatale stroke - deadline 15 december 2010
Downsyndroom - deadline 15 december 2010
Peroperatief Traject - deadline 15 november 2010
Plagiocefalie - deadline 29 oktober 2010
Schisis - deadline 4 oktober 2010
Extreme vroeggeboorte - deadline 19 september 2010
Obesitas, addendum - deadline 30 augustus 2010 
Varicella - deadline 20 september 2010
Meconiumhoudend Vruchtwater - deadline 22 augustus 2010
Obesitas, zorgstandaard - deadline 30 juli 2010
Astma, JGZ-richtlijn - deadline 30 juli 2010
Q-koorts bij kinderen - deadline 5 juli 2010
Craniosynostose- deadline 28 juni 2010
Kinderkanker, follow-up bij - deadline 29 oktober 2009
Urineweginfecties - deadline 23 december 2009
Vrouwelijke genitale verminking (VGM) - deadline 1 februari 2009
Kleinevatenvasculitis - deadline 25 juni 2009
Obstipatie bij kinderen - deadline 23 juni 2009
Vitamine K-beleid - deadline 15 juni 2009
Acute appendicitis - deadline 24 maart 2009
Licht tr. hoofd/hersenletsel - deadline 24 maart 2009
Familiaal huiselijk geweld - deadline 23 januari 2009

 

Mijn sectie