Advies

Voor advies over problemen in de zorg voor zieke kinderen zonder papieren, asielzoekers en illegalen kunt u contact opnemen met Lampion. In deze advies- en informatie organisatie zijn alle instanties verenigd die zich bezighouden met de (medische) zorg voor ongedocumenteerden/illegalen/niet toegelaten asielzoekers.


Lampion is goed geinformeerd en kan op alle terreinen van de zorg advies geven of u doorverwijzen naar een organisatie of persoon die u kan helpen met uw vraag. Dit betreft ook juridische, financiele, psycho-sociale en medische problemen.

Voorbeeld: Voor het schrijven van brieven of ondersteuning bieden aan een illegaal of asielzoeker in de procedure adviseert de werkgroep zieke kinderen zonder papieren altijd via Lampion contact op te nemen met een goede asieladvocaat.

Sichting Lampion
Tel: (030) 234 9 855

www.lampion.info

Ook kunt u voor advies terecht bij Pharos, het kenniscentrum voor vluchtelingen en gezondheid. Pharos streeft naar verbetering van de gezondheid van vluchtelingen door de kwaliteit van de zorg voor hen te verbeteren door advies, informatie verstrekking, onderwijs en onderzoek.

Pharos
Tel: (030) 234 9 800
E-mail: info@pharos.nl

www.pharos.nl

Mijn sectie