Algemene info 'Zieke kinderen zonder papieren'

Kinderen hebben op grond van het Europese verdrag van de rechten van het kind altijd recht op medisch noodzakelijke en preventieve zorg, ongeacht de vraag of hun ouders dan wel een verzekering de kosten zal kunnen betalen.


Een kinderarts beoordeelt of er sprake is van medisch noodzakelijk zorg  De professionele autonomie van de arts dwingt ertoe dat uitsluitend de arts kan en mag bepalen welke zorg nodig is, administratieve barrieres mogen daarbij geen rol spelen.

In 2006 heeft de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)  de  gedragscode 'zieke kinderen zonder papieren' aangenomen. Deze gedragscode geeft aan wat er van de kinderarts verwacht wordt in de zorg voor deze kinderen en hun ouders, benoemt de verantwoordelijkheden van de kinderarts en geeft ook aan wanneer de individuele kinderarts of de NVK als beroepsvereniging bezwaar maken tegen beleid of praktijken die tegen het belang van asielzoekerskinderen of illegale kinderen ingaan.

U kunt via onderstaande link een melding doen indien u problemen tegenkomt in de zorg voor een ziek kind zonder geldige papieren.

Meldpunt Zieke kinderen zonder papieren 

Mijn sectie