Over de werkgroep

Contact
Voor nadere informatie kunt u een mail sturen naar pedgas.nvk@pedianet.nl.
 

De werkgroep zieke kinderen zonder papieren is in 2005 opgericht vanuit de sectie tropische kindergeneeskunde. Kinderartsen in alle delen van het land lopen vaker tegen problemen aan in de zorg voor asielzoekers en illegalen.
 

Mei 2005 organiseerde de werkgroep een refereeravond in het AMC om deze problematiek meer voor het voetlicht te brengen, waarbij er een algemeen gevoel was van ernstige zorg over hoe in Nederland de zorg voor illegalen en asielzoekers wordt vormgegeven. Juridische, financiele en ethische problemen werden gesignaleerd, maar ook problemen in de medische zorg, waarbij met name de continuiteit van zorg en de zorg voor psycho-sociale en psychiatrische problematiek naar voren kwamen.
 

Asieloekers worden vaak overgeplaatst of zelfs uitgezet zonder dat de behandelend arts er van weet. Psychische zorg voor ouders die vaak ernstig getraumatiseerd zijn komt vaak pas laat op gang, waardoor niet alleen het functioneren van die ouder, maar ook de ontwikkeling van het kind in het gedrang komt. Voor illegalen is er een forse drempel om zorg in te roepen, vanwege het idee dat ze dan aan de politie worden doorgegeven. Sinds kort komt daar ook vaker een administratieve en financiele drempel bij door de legitimatieplicht die ingevoerd is.
 

De werkgroep vindt dat zieke kinderen zonder papieren recht hebben op dezelfde zorg als alle kinderen in Nederland en heeft daarvoor een gedragscode opgesteld. In 2006 werd deze door de werkgroep geformuleerde gedragscode 'zieke kinderen zonder papieren' voor kinderartsen, door de NVK en dus door alle kinderartsen geaccordeerd. Zodat dit nu een officieel geldende gedragscode is. Binnen de KNMG wordt op dit moment gewerkt aan een code danwel richtlijn voor alle beroepsgroepen door de commissie Klazinga.

 

Samenstelling

- G.J. Driessen (kinderarts-infectioloog Rotterdam)
P. van Rheenen (kinderarts-fellow gastroenterologie Groningen)
H. Scherpbier (kinderarts HIV specialist Amsterdam)
M. van den Muijsenbergh (huisarts Nijmegen en Pharos Utrecht)
T. Hendriks (kinderarts Eindhoven)

Wilt u zelf mee-denken en -werken in deze werkgroep meldt u zich dan via de NVK of pedgas.nvk@pedianet.nl aan.

Mijn sectie