Wie betaalt?

Huisarts, verloskundige, kraamzorg, apotheek, tandarts, fysiotherapeut:
Vergoeding vindt plaats aan de hulpverlener via het koppelingsfonds, stichting Koppeling. Uitsluitend worden vergoed die zaken die in de basisverzekering zijn opgenomen; d.w.z. beperkt fysiotherapie, medicatie en tandartsenzorg.


Preventieve jeugdzorg en vaccinaties:
Gratis toegankelijk via consultatiebureau en jeugdarts.

Screening en behandeling van TBC:
Gratis via GGD afdeling tuberculosebestrijding.

Ziekenhuizen:
Post dubieuze debiteuren. Alle niet betaalde rekeningen, dus ook die van niet verzekerde patiënten die niet kunnen betalen, worden op deze post afgeschreven. Tot nu toe accepteren de regionale ziektekostenverzekeraars een bedrag op deze post tot jaarlijks twee procent van het budget van het ziekenhuis.

Meer info:

Naar de website van Lampion
Naar de website van www.identificatieplicht.nl  
Kamervragen over onverzekerde patiënten 2003
 

Mijn sectie