Richtlijn Hartafwijkingen

27-1-2016

De concept JGZ richtlijn Hartafwijkingen, is door de werkgroep aan het NVK-bestuur aangeboden ter becommentariëring.

De richtlijn, een actualisatie van de huidige JGZ-richtlijn hartafwijkingen, beoogt een richtlijn te zijn voor het handelen in hun contacten met individuele jeugdigen van 0-18 jaar en/of hun ouders/verzorgers. De onderwerpen die in deze richtlijn worden behandeld zijn: aangeboren en verworven hartafwijkingen, hartritmestoornissen en hart- en vaatziekten.
De richtlijn wordt ontwikkeld in opdracht en met financiering van ZonMw.

Er wordt specifiek gevraagd om de aandacht te vestigen op de volgende vragen:

• Is de richtlijntekst voldoende concreet?
• Is de richtlijn praktisch uitvoerbaar?
• Staan er onjuistheden in de tekst?
 

U krijgt in deze commentaarfase de mogelijkheid om de conceptrichtlijn te becommentariëren middels het commentaarformulier. In de eventuele, aansluitende autorisatiefase is het niet meer mogelijk om commentaar in te dienen.

U wordt verzocht uw commentaar, wat betreft de inhoud, de toepasbaarheid/implementeerbaarheid en het proces van de richtlijnontwikkeling uiterlijk 7 maart 2016 te sturen naar richtlijnen@nvk.nl.

Concept richtlijn Hartafwijkingen
Commentaarformulier

 

Mijn sectie