Indicatoren

Overzicht van indicatoren en indicatoren in ontwikkeling, relevant voor de kindergeneeskunde.
Lopende commentaarrondes waar de NVK bij betrokken is vindt u op de pagina Commentaarrondes indicatoren.

Indicatoren in de Kindergeneeskunde
Indicatoren zijn meetbare elementen van de zorgverlening die een aanwijzing geven over de mate en kwaliteit van de geleverde zorg.

Er wordt onderscheid gemaakt in:

  • Externe indicatoren (ook wel prestatie-indicatoren genoemd):
    Bedoeld voor het afleggen van verantwoording over de kwaliteit van zorg aan bijvoorbeeld overheid (IGZ), zorgverzekeraars of patiënten (zorgbrede transparantie).
  • Interne indicatoren:
    Bedoeld voor het bewaken en verbeteren van de eigen zorgprocessen en/of beroepsuitoefening


De laatste jaren zijn er in opdracht van de overheid/inspectie indicatoren ontwikkeld die van belang zijn voor de kindergeneeskunde en die voor akkoord zijn of worden voorgelegd aan de NVK. Een deel van deze indicatoren moet verplicht worden aangeleverd door ziekenhuizen in het kader van het jaardocument maatschappelijke verantwoording (zie jaarverslagenzorg.nl)
Daarnaast worden ook indicatoren ontwikkeld, parallel aan de ontwikkeling van richtlijnen

Voor meer informatie hierover, verwijs ik u naar de volgende links:

Externe indicatoren in de basisset van de Inspectie

Externe indicatoren voor Zicht bare Zorg Ziekenhuizen

Interne en externe indicatoren op basis van NVK richtlijnenSnel kiezen:  A   B  C  D  E  F  G  H  I  J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

 

naam indicator in het kader van verplicht?
Adenoïd en Tonsillen, ziekten van Zichtbare Zorg  Ja
     
Coeliakie Zichtbare Zorg Nee

Cystic Fibrosis

Zichtbare Zorg

M.i.v. uitvraag in 2010

     
Hyperbilirubinemie Richtlijn NVK Nee

 

 

 

Kindermishandeling

Basisset

 M.i.v. uitvraag in 2011

*Toelichting Kindermishandeling    

 

 

 

Licht Traumatisch Hoofdletsel Zichtbare Zorg Ja
     
Obstipatie bij Kinderen Richtlijn NVK  Nee
*Bijlage Obstipatie    
     
Perinatale Audit Basisset M.i.v. uitvraag in 2012
Perioperatief Voedingsbeleid Zichtbare Zorg Nee
     
Urineweginfecties, acute Zichtbare Zorg Nee

 

Mijn sectie