22q13 deletiesyndroom (Phelan-McDermid syndroom)

Aanbeveling Landelijke Neonatale Follow-up- NICU follow-up

Acute appendicitis

Acuut astma bij kinderen, richtlijn voor de opvang in het 1e uur.

Adoptiekinderen, medisch onderzoek bij buitenlandse

Anesthesie bij kinderen

Antenatale Hydronefrose

Antistolling, Landelijke Standaard Keten

Antitrombotisch Beleid

Apparent Life Threatening Event (ALTE)

Asplenie, preventie van infecties bij mensen met (functionele) hypo- en

Astma bij kinderen

Benzodiazepinegebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie

Bloedtransfusie

Bloedtransfusiebeleid

Bronchiolitis

Bronchopulmonale dysplasie

Cerebal Visual Impairmet (CVI)

Chronisch Vermoeidheidssyndroom

Coeliakie en dermatitis herpetiformis

Congenitale Cytomegalovirus Infectie (postnataal beleid)

Constitutioneel Eczeem

Counseling bij CNV-detectie diagnostiek

Craniofaciale Aandoeningen 2.0

Craniosynostose, behandeling en zorg voor

Cystic Fibrosis, diagnostiek en behandeling

Dehydratie

Developmental Coordination Disorder (DCD)

Diabetes bij kinderen: insulinepompgebruik

Diabetes, zorgstandaard

Diabetische ketoacidose (DKA) of hyperglycemisch hyperosmolair syndroom (HHS), de behandeling van

Diagnostiek bij Disorders/Differences of Sex Development (DSD)

Down-syndroom, multidisciplinaire richtlijn voor de medische begeleiding van kinderen met

Dravetsyndroom

Echoafwijkingen, genetische diagnostiek bij

Eerste opvang van brandwondpatiënten (1ste 24 uur)

Eetstoornissen, Zorgstandaard

Endocarditis, preventie van bacteriële

Endocrine evaluatie in het eerst levensjaar bij à terme geboren kinderen. Groeihormoon/IGF-I AS

Epilepsie

Epileptische aanvallen/status epilepticus > 1 maand

Follow-up van kinderen na opname op een intensive care

Fracturen bij kinderen

Functionele Buikpijn

Gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij kinderen van 0-18 jaar

Glucocorticoïden, afbouwen van glucocorticoïden bij kinderen

Groeihormoonbehandeling bij SHOX Haploinsufficiëntie

Groeihormoonbehandeling kinderen in Nederland

Groeihormoonbehandeling na hematopoietische SCT

Groeihormoondeficiëntie, behandeling van kleine lengte bij kinderen met

Groeistoornissen bij kinderen, triage en diagnostiek van

Helicobacter pylori-infectie bij kinderen van 0-18 jaar

Hemofilie en aanverwante stoornissen, diagnostiek en behandeling van

Hepatitis B-vaccinatie bij zuigelingen van hepatitis B-draagsters, draaiboek

Heupdysplasie

Hielprikscreening, draaiboek neonatale

Hoofd-/hersenletsel, opvang van patiënten met licht traumatisch

Huilen bij baby’s, preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief

Hyperbilirubinemie, preventie, diagnostiek en behandeling bij de pasgeborene, geboren na een zwangerschapsduur van meer dan 35 weken

Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap

Idiopathische Perifere Aangezichtsverlamming (IPAV)

IGF-I Generatietest in de diagnostiek van groeihormoon ongevoeligheid

Immunotherapie voor inhalatiegenen op de kinderleeftijd, consensus

Inflammatoire darmziekten (IBD) bij kinderen en adolescenten

Ingestie corpora aliena bij kinderen van 0 - 18 jaar

Intestinale parasieten, laboratoriumdiagnostiek van

Invaginaties op kinderleeftijd

Juveniele idiopathische artritis, medicamenteuze behandeling van kinderen met

Kinderformularium

Kinderkanker, follow-up bij

Kindermishandeling, Blauwe Plekken

Kindermishandeling, Diagnostiek bij (een vermoeden van) Seksueel Misbruik bij kinderen

Kindermishandeling, Signalering in de SEH

Kleinevatenvasculitis, diagnostiek

KNMG Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

Koemelkallergie bij kinderen in Nederland, diagnostiek van

Koorts in de tweede lijn bij kinderen van 0 - 16 jaar

Kwaliteitsstandaard Psychische Transgenderzorg

Kwaliteitsstandaard zorg aan het zieke kind en gezin in de eigen omgeving

Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraak Kindermishandeling

Landelijke Richtlijn Neonatologie Project

Laryngitis subglottica

Levensbeëindiging bij pasgeborenen, actieve

Liesbreuk bij kinderen

Lymeziekte

Marfan Syndroom

Meconiumhoudend vruchtwater

Meningitis, Bacteriële

Migraine, medicatieovergebruikshoofdpijn en spanningshoofdpijn, medicamenteuze behandeling van

N3 aanbevelingen Indicaties voor centraal veneuze en arteriële katheters op de NICU

Nasale continuous positive airway pressure (nCPAP)

Neonatale centraal veneuze catheter trombose

Neonatale epileptische aanvallen, diagnostiek en behandeling

Neurofibromatosis type 1, medische begeleiding van kinderen en volwassenen met

Neus-maagsonde

Obesitas, CBO richtlijn (2008)

Obesitas, Diagnostiek CVRM

Obesitas, leidraad voor kinderartsen (2018)

Obesitas, Zorgstandaard (2010)

Obstipatie bij kinderen van 0 tot 18 jaar

Obstructief slaap apneu syndroom (OSAS) bij kinderen

Oesofagusatresie, kwaliteitsstandaard

Onderste Luchtweginfecties

Ontwikkelingsachterstand / verstandelijke beperking, etiologische diagnostiek bij kinderen met

Otitis Media bij kinderen in de tweede lijn

Palliatieve zorg voor kinderen

Pediatrisch Delier

Perinatale Stroke, Diagnostiek en Behandeling

Pijn, meting en behandeling van

Postmortaal pediatrisch en pathologisch onderzoek

Prader-Willi syndroom, diagnostiek en behandeling van kinderen met het

Prader-Willi syndroom, groeihormoonbehandeling van kinderen met het

Prematurenretinopathie

Preventie en behandeling van early-onset neonatale infecties

Primaire Amenorroe

Q-koortsvermoeidheidssyndroom

Reanimatie van pasgeborenen

Richtlijn Ondergewicht

Sedatie en analgesie bij kinderen

Seksueel Overdraagbare Aandoeningen

SGA, behandeling van kleine lengte bij kinderen met een te kleine lengte voor de zwangerschapsduur zonder inhaalgroei

Slechthorendheid op de kinderleeftijd, etiologisch onderzoek naar

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) bij kinderen

Spastische cerebrale parese bij kinderen, diagnostiek en behandeling van

Spinale musculaire atrofie (SMA) type 1

Spoedoperaties, beleid rondom

SSRI gebruik in de zwangerschap en tijdens lactatie

Transgenderzorg, somatisch

Tuberculose, latente infectie

Tuberculosescreening voorafgaand aan immuunsuppressieve medicatie

Tubereuze sclerose complex

Turner, behandeling van kleine lengte bij het syndroom van

Turner, syndroom van

update landelijk HIV expositie protocol neonaten, inclusief follow-up pasgeborene en kind

Urineweginfectie (UWI) bij kinderen

Uveitis

Vaccinatie bij chronisch inflammatoire aandoeningen

Vaccinatie bij chronisch inflammatoire aandoeningen

Varicella

VCFS/deletie 22q11.2

Veneuze trombo-embolie bij kinderen, diagnostiek en behandeling van

Verwijzing naar een perinatologisch centrum

Vitamine D

Vitamine K

Voedingsgedrag bij kinderen, signalering van somatische oorzaken van afwijkend

Voedselallergie/Voedselprovocatie bij kinderen en volwassenen

Voorhuidpathologie

Vroeggeboorte, perinataal beleid bij extreme

Vrouwelijke genitale verminking (VGV)

Wiegendood, handelingsprotocol na

Wiegendood, preventie van

Ziekten van adenoïd en tonsillen

Zorg voor patiënten met brandwonden

Zorgstandaard Tabaksverslaving 2019

Zorgstandaarden ADHD