: Marfan Syndroom

Algemene informatie:

De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Vereniging Klinische Genetica Nederland, met ondersteuning van de Orde van Medisch Specialisten. De richtlijnontwikkeling werd gefinancierd uit de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Voorzitter van de werkgroep: Y. Hilhorst-Hofstee, klinisch geneticus, VKGN (voorzitter)

Door NVK gemandateerde vertegenwoordigers in de werkgroep:
J.M. Cobben, klinisch geneticus
M.E.B. Rijlaarsdam, kindercardioloog

Op initiatief van:

Vereniging Klinische Genetica Nederland

Datum publicatie:

2013

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur op 16-04-2013

Alle richtlijndocumenten: