overig: Neus-maagsonde

Algemene informatie:

De landelijke multidisciplinaire richtlijn Neus-maagsonde is herzien op initiatief van de V&VN in samenwerking met de NVK en andere wetenschappelijke verenigingen en beroepsorganisaties.
 

Namens de NVK participeerden drs. D (Daniëlle) Hendriks, kinderarts MDL in de expertgroep herziening 2017 en dr. A. (Anne) de Jaegere en drs. S. (Susanne) Mulder - De Tollenaer, beide kinderarts-neonatoloog in de werkgroep voor het protocol Maagsonde bij pasgeborenen.
 

Doel van de richtlijn is:

- het voorkomen van een verkeerd geplaatste neus-maagsonde in luchtwegen, slokdarm of dunne darm door:
o
het op de juiste wijze afmeten van de in te brengen lengte van de neus-maagsonde
o
het op de juiste wijze inbrengen van een neus-maagsonde
o
het zo accuraat mogelijk vaststellen van de positie van de neus-maagsonde
-
het komen tot optimale medicatietoediening bij zorgvragers met een neus-maagsonde
-
het voorkomen en oplossen van verstopping van de neus-maagsonde

Deze herziene versie van de richtlijn bevestigt nogmaals dat de auscultatiemethode niet
langer gebruikt moeten worden.

 

Bijlagen bij de richtlijn:

- Praktijkkaart neus-maagsonde bij kinderen
- Praktijkkaart neus-maagsonde bij volwassenen
- Protocol voor het inbrengen van een maagsonde specifiek bij pasgeborenen tot 28 dagen post terme

 

Op initiatief van:

V&VN

Datum publicatie:

November 2011

Laatste revisie:

Augustus 2017

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur op 12 juli 2017

Nadere informatie:

Aanleiding voor deze herziening vormden vragen uit de praktijk over de aanbevelingen in de richtlijn (2011). Op basis van nieuw literatuuronderzoek is de richtlijn op onderdelen herzien. Overige delen van de richtlijn zijn door de expertgroep gescreend op actualiteit.

Doelgroep samenvatting:


 

Definities:

Definitie en afbakening
Een neus-maagsonde is een ‘slangetje’ dat via de neus wordt ingebracht tot in de maag. Het gaat hierbij om sondes die bedoeld zijn om sondevoeding toe te dienen, sondes voor medicatietoediening of sondes die bedoeld zijn om maagsap af te laten lopen, de zogenaamde hevel.

De richtlijn richt zich alleen op zaken die direct verband houden met de neus-maagsonde zelf.

De beschreven methode
van inbrengen en eerste controle van de positionering van een neusmaagsonde betreft de methode die geldt voor neus-maagsondes die blind
ingebracht worden (en niet voor sondes die onder zicht ingebracht worden, bijvoorbeeld middels röntgendoorlichting of endoscopie).

De beschreven methode voor elke vervolgbepaling van de juiste positie, de methode voor het toedienen van medicatie en de methode voor het voorkomen en oplossen van verstopping van de neusmaagsonde gelden voor zowel de blind als de onder zicht ingebrachte neus-maagsondes.

De richtlijn richt zich niet op (het geven van) sondevoeding