: Pediatrisch Delier

Algemene informatie:

De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, in samenwerking met  de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA), Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie (NVKN), Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA), V & VN Kinderen, V & VN IC, Stichting Kind en Ziekenhuis.

Met ondersteuning van: Kennisinstituut van Medisch Specialisten. De richtlijnontwikkeling werd gefinancierd uit de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Voorzitter van de werkgroep: Dr. J. Schieveld, kinderpsychiater, Maastricht Universitair Medisch Centrum.

Door NVK gemandateerde vertegenwoordigers in de werkgroep:
Prof.dr. M. de Hoog, kinderarts-intensivist, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam
Mevr. dr. H. Knoester, kinderarts-intensivist, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
Drs. J.A.M. Gerver, kinderarts, Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk

Op initiatief van:

NVVP

Datum publicatie:

Mei 2014

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur op 7 mei 2014

Alle richtlijndocumenten:

Patiënteninformatie:

Zie voor patiënten informatie: http://www.kindenziek.nl/pediatrisch-delier