sectierichtlijn: Veneuze trombo-embolie bij kinderen, diagnostiek en behandeling van

Algemene informatie:

Het protocol “Diagnostiek en behandeling van veneuze trombo-embolie bij kinderen is ontwikkeld op initiatief van werkgroep Pediatrische Trombose en Stroke van de sectie Kinderhematologie. Deze is na een landelijke commentaarronde, geautoriseerd door het bestuur van de NVK.

 

Het protocol is een document met aanbevelingen die als leidraad gebruikt kan worden voor de dagelijkse praktijk van de diagnostiek en behandeling van veneuze trombo-embolie bij kinderen. Het protocol berust op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en aansluitende meningsvorming gericht op het expliciteren van goed medisch handelen.

 

Voorzitter van de werkgroep: Dr. C.H. van Ommen, kinderarts-hematoloog

Op initiatief van:

NVK sectie Kinderhematologie en oncologie

Datum publicatie:

Januari 2014

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur op 17-12-2014.