extern: Eerste opvang van brandwondpatiënten (1ste 24 uur)

Algemene informatie:

De richtlijn 'Eerste opvang van brandwondpatiënten in de acute fase (1ste 24 uur) van verbranding en verwijzing naar een brandwondencentrum', is ontwikkeld op initiatief van de Brandwondenacademie en de Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland in samenwerking met de Nederlandse Brandwonden Stichting en het CBO.
De richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van de Nederlandse Brandwonden Stichting.


Voorzitter van de werkgroep: Prof. Dr. E. Middelkoop, plastisch chirurg
Door NVK gemandateerde vertegenwoordiger in de werkgroep:
dr. M.G.A. Baartmans, kinderarts-neonatoloog
dr. T.K. Teertstra, kinderarts-intensivist

Op initiatief van:

Brandwondenacademie

Datum publicatie:

April 2015

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur op 14 januari 2015