extern: Counseling bij CNV-detectie diagnostiek

Algemene informatie:

De richtlijn Counseling bij genoombrede detectie van chromosoomveranderingen (CNV) middels array of NGS diagnostiek is ontwikkeld op initiatief van de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN).

Voorzitter van de werkgroep: Prof. dr. C.M.A. van Ravenswaaij-Arts, klinisch geneticus, Universitair Medisch Centrum Groningen

Door NVK gemandateerde vertegenwoordiger in de klankbordgroep:
Drs. M.E. Doornbos, kinderarts, Albert Schweitzer Ziekenhuis

Deze richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Op initiatief van:

VKGN

Datum publicatie:

18-2-2016

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur op 11 november 2015