extern: Antitrombotisch Beleid

Algemene informatie:

De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging. De richtlijnontwikkeling werd gefinancierd uit de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

 

Voorzitter van de werkgroep: Prof. dr. M.V. Huisman, internist-vasculaire geneeskunde, LUMC, Leiden
 

Door NVK gemandateerde vertegenwoordigers in de werkgroep:
Mevr. dr. C.H. van Ommen, kinderarts, Erasmus MC, Rotterdam
Dhr. dr. E. Wildschut, kinderintensivist, Erasmus MC, Rotterdam


De richtlijn is een modulaire update van de oude CBO richtlijn veneuze trombo-embolie uit 2008. Een aantal hoofdstukken van deze richtlijn is herzien. Voor de hoofdstukken die niet herzien geldt dat deze blijven vooralsnog onverminderd van kracht blijven (eventueel met een verwijzing naar internationale richtlijnen). Bovendien wordt er momenteel door de NIV gewerkt aan een plan voor het modulaire onderhoud van deze richtlijn. De hoofdstukken die nu niet zijn herzien worden hierin ook meegenomen.

De richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg voor patiënten met antitrombotische therapie. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  •  Preventie van longembolie en diep veneuze trombose (VTE)
  •  Preventie van longembolie en diep veneuze trombose (VTE) in de verloskunde
  •  Preventie van trombose bij pasgeborenen en kinderen tot 18 jaar
  •  Therapie bij VTE
  •  Kleppen en antistolling
  •  Perioperatief beleid
  • Strategie in geval van bloeding of ingrepen
    Laboratoriumtesten bij antistollingsmiddelen

Op initiatief van:

NIV

Datum publicatie:

12-7-2016

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur op 13 april 2016

Alle richtlijndocumenten: