extern: Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraak Kindermishandeling

Algemene informatie:

De herziening van de Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraak Kindermishandeling is uitgevoerd door de NHG, in samenwerking met LHV, InEen en Augeo.

Aanleiding tot de herziening van deze LESA was de aanpassing van de KNMG-meldcode en de uitbreiding hiervan met de kindcheck, alsmede de invoering van de nieuwe Jeugdwet waardoor de gemeenten sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn voor de Jeugdzorg.

Door NVK gemandateerde vertegenwoordiger in de werkgroep:
dr. I.M.B (Ingrid) Russel, kinderarts-sociaal pediater

Op initiatief van:

NHG

Datum publicatie:

Juni 2016

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur op 8-6-2016