Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde  

NVK richtlijn: Follow-up van kinderen na opname op een intensive care

Algemene informatie:

De richtlijn Follow-up van kinderen na opname op een intensive care is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK).
Voorzitters van de werkgroep: mw. dr. C.M.P. Buysse en mw. dr. H. Knoetser.

Deze richtlijn is tot stand gekomen door financiering van Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Op initiatief van:

NVK

Datum publicatie:

2017

Status:

Geautoriseerd door NVK bestuur op 22-03-2017

Doelgroep samenvatting:

Deze samenvatting  is bedoeld voor: kinderartsen, kinderintensivisten, kinderneurologen, revalidatieartsen en (neuro)psychologen

En gaat over: gestructureerde en gestandaardiseerde follow-up zorg van kinderen na een acuut en onverwachte opname op een PICU, en hun ouders.

Verantwoordelijke samenvatting:

Dr. H. Knoester, kinderarts-intensivist, AMC, en Dr. C. Buysse, kinderarts-intensivist, Erasmus MC-Sophia

Definities:

In dit document worden de volgende definities gehanteerd:
 

Kwaliteit van leven wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) omschreven als: ‘de perceptie van individuen op hun levenspositie in de context van de cultuur en het waardensysteem waarin zij leven en de relatie tot hun doelen, verwachtingen, standaarden en belangen.’
 

Functionele gezondheid is het vermogen van een individu om dagelijkse bezigheden uit te voeren, te voldoen aan de gebruikelijke rollenpatronen, gezond te blijven en zich goed te blijven voelen.

Epidemiologie:

In Nederland zijn er ruim 5000 opnames per jaar op de 8 PICU afdelingen, waarvan ongeveer de helft acuut en onverwacht is opgenomen.

Preventie:

Op termijn zal een beter inzicht in de lange termijn gevolgen van een PICU opname mogelijk kunnen leiden tot optimalisering van de zorg voor deze patiënten tijdens de PICU opname en eventueel preventie van lange termijn gevolgen.

 

 

 

Diagnostiek:

Er wordt aanbevolen onderstaande zorg aan de verschillende patiëntengroepen aan te bieden.
 

Welke patiënten? (1) Acuut en onverwachte opname, niet bekend met onderliggende aandoening en > 24 u PICU opname, (2) kinderen na CPR, ernstige neurotrauma, multipel orgaan falen, septische shock, status epilepticus met barbituraten coma, (3) kinderen met PARDS en invasieve beademing, (4) kinderen die endotracheaal geïntubeerd zijn geweest, (5) kinderen met acute nierinsufficiëntie tijdens PICU opname, en (6) kinderen die een centraal veneuze katheter hebben gehad tijdens PICU opname.
 

Wanneer? In ieder geval 3 tot 6 maanden na PICU ontslag en op indicatie 12 maanden na 1ste follow-up meetmoment.
 

Hoe? Gevalideerde (neuro) psychologische vragenlijsten (screening) en gestandaardiseerde anamnese + lichamelijk onderzoek door kinderarts(-intensivist) en psycholoog in een algemeen of academisch ziekenhuis, Op indicatie (AKI of PARDS tijdens PICU opname of klachten bij anamnese of lichamelijk onderzoek bij follow-up) aanvullend onderzoek naar fysieke restverschijnselen of doorverwijzing naar subspecialist. Indien afwijkende scores op neuropsychologische vragenlijsten, problemen op school of afwijkende CITO scores, is aanvullend neuropsychologisch onderzoek aangewezen door een neuropsycholoog.
 

Door wie? Screening door kinderarts(-intensivist) en psycholoog. Bij problemen doorverwijzing naar specialist. De zorg heeft de bedoeling te screenen en bij problemen door te verwijzen naar de juiste hulpverlener.

Vervolg en organisatie:

Op het NVK congres in juni zijn de aanbevelingen van de richtlijn gepresenteerd. Verder zal er patiëntenvoorlichtingsmateriaal worden ontwikkeld.
 

Vanuit de Sectie Intensive Care Kinderen wordt een werkgroep (met vertegenwoordiging van elke PICU) opgericht voor de implementatie.

 

Contactgegevens Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde / Paediatric Association Of The Netherlands

Postbus 20059
3502 LB Utrecht
Tel. +31 (0)88 - 282 33 06
Email: nvk@nvk.nl

Bezoekadres:
Domus Medica
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht

Copyright 2014 NVK