richtlijn FMS: Echoafwijkingen, genetische diagnostiek bij

Algemene informatie:

De richtlijn Genetische diagnostiek bij echoafwijkingen is ontwikkeld op initiatief van de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN) in samenwerking met onder andere de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK).


Voorzitter van de werkgroep: Drs. K. Bouman, klinisch geneticus

Door NVK gemandateerde vertegenwoordiger in de werkgroep: Dr. H. IJsselstijn, kinderarts

 

Deze richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) gelden.

 

Op initiatief van:

VKGN

Datum publicatie:

2018

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur op 11-10-2017