: Kwaliteitsstandaard Psychische Transgenderzorg

Algemene informatie:

De Kwaliteitsstandaard Psychische Transgenderzorg is ontwikkeld op initiatief van de Alliantie Transgenderzorg (ATZ) in samenwerking met onder andere de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK).


Onafhankelijk voorzitter van de werkgroep: 

Prof. dr. P.T. Cohen-Kettenis

 

Door NVK gemandateerde vertegenwoordiger in de werkgroep:

Dr. R. del Canho

Dr. S.E. Hannema

Drs. D. Klink

 

Deze richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van Fonds NutsOhra en het Ministerie van OC&W, Directie Emancipatie.

 

Op initiatief van:

ATZ

Datum publicatie:

2018

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur op 11-10-2017