richtlijn FMS: Anesthesie bij kinderen

Algemene informatie:

De richtlijn Anesthesie bij kinderen is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) in samenwerking met onder andere de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK).

 

Voorzitter van de werkgroep:

Drs. B. Molenbuur, anesthesioloog/kinderintensivist

 

Door NVK gemandateerde vertegenwoordiger in de werkgroep: 

Drs. J.F.M. Bruinenberg, kinderarts

Dr. M.J.N.L. Benders, neonataloog

 

Deze richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) gelden.

 

Op initiatief van:

NVA

Datum publicatie:

2018

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur op 10-1-2018