richtlijn FMS: Spoedoperaties, beleid rondom

Algemene informatie:

De richtlijn Beleid rondom spoedoperaties is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) in samenwerking met onder andere de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK).

 

Voorzitter van de werkgroep: Dr. P.H.W. Lubbert, chirurg

 

Deze richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) gelden.

 

Op initiatief van:

NVvH

Datum publicatie:

2018

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur op 6-6-2018

Alle richtlijndocumenten: