overig: KNMG Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

Algemene informatie:

De KNMG Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is ontwikkeld in opdracht van het minsterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en vastgesteld door het KNMG Federatiebestuur op 15 november 2018. In deze meldcode is ook het Afwegingskader verwerkt, stap 5 van het stappenplan. De meldcode is in werking getreden per 1 januari 2019.


De NVK is nauw betrokken geweest via de Artsencoalitie KNMG en vertegenwoordigd door Prof. dr. E.M. van de Putte, kinderarts Sociale Pediatrie,
Dr. S.A.A. Wolt-Plompen, kinderarts en Dhr. K.E. Illy, voorzitter NVK.

 

Deze meldcode is mede tot stand gekomen met financiële steun van Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) en subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

 

Op initiatief van:

KNMG

Datum publicatie:

2018

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur op 15-11-2018