richtlijn FMS: 22q13 deletiesyndroom (Phelan-McDermid syndroom)

Algemene informatie:

De richtlijn 22q13 deletiesyndroom (Phelan-McDermid syndroom) is ontwikkeld op initiatief van de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN) in samenwerking met onder andere de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK).


Voorzitter van de werkgroep: Mw. Prof. Dr. C.M.A. van Ravenswaaij, klinisch geneticus

Door NVK gemandateerde vertegenwoordiger in de werkgroep: Mw. Drs. M.E. Doornbos, kinderarts erfelijke en aangeboren aandoeningen

 

Deze richtlijn is tot stand gekomen met subsidie van ZonMW.

 

Op initiatief van:

VKGN

Datum publicatie:

2018

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur op 17-10-2018