: Oesofagusatresie, kwaliteitsstandaard

Algemene informatie:

De Kwaliteitsstandaard Oesofagusatresie is ontwikkeld op initiatief van de Vereniging voor Ouderen en Kinderen met Slokdarmafsluiting (VOKS) en de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP) in samenwerking met onder andere de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). 

 

Door NVK gemandateerde vertegenwoordigers in de adviesgroep:

Dr. P.J.F.M. Merkus, Kinderlongarts

Dr. S.W.J. Terheggen-Lagro, Kinderlongarts

Dr. H. IJsselstijn, Kinderarts

Dr. J.M.Th. Draaisma, Kinderarts

Dr. M.P. van Wijk, Kinder-MDL-arts

Prof. dr. A.F. Bos, Kinderarts-neonatoloog

 

Deze richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van Stichting Dioraphte.

 

Op initiatief van:

VOKS/VSOP

Datum publicatie:

2018

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur op 14-2-2018

Alle richtlijndocumenten: